• Jongerenraad

'De jongeren in Veenendaal erbij betrekken'

VEENENDAAL  ,,Wij willen de jongeren in Veenendaal erbij betrekken en daarom zoveel mogelijk met hen in gesprek gaan. Zij moeten weten dat ze bij ons moeten zijn als ze ideeën en wensen hebben. Er moet van weerskanten meer initiatief komen. Wij moeten de stap naar hun maken en zij ook naar ons. Laat ons weten wil je wil, wij zijn niet alleen een adviescommissie van het college."

Gerard van Wijk

Het is duidelijk, de recent (her)benoemde Jongerenraad gaat haar naamsbekendheid vergroten en 'de boer op'. ,,Elk kwartaal gaan we naar een school, we zijn bezig met actuele thema's en ook met het organiseren van debatten, in samenwerking met scholen en lokale politici."

NIEUWE PERIODE Vijftien leden telt de Jongerenraad aan het begin van een nieuwe periode, in de leeftijd van 13 tot 25 jaar. ,,Het is een diverse groep, verschillende culturen, christenen en niet-christenen, op die manier kun je je eigen achtergrond erbij betrekken."

EINDELOOS Dit jaar bestaat de vertegenwoordiging van jongeren tien jaar. Dat was het dagelijks bestuur ontschoten, maar bij de volgende vergadering komt er ,,zeker champagne op tafel." Die bijeenkomsten in het gemeentehuis willen nogal eens uitlopen en wat dat betreft is het uithoudingsvermogen van de Jongerenraad vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het wil, als de discussies eindeloos duren, wel gebeuren dat de bode op de deur klopt en vraagt aan het debat een einde te maken.

VOLTALLIG Jesper Diepeveen (17) is voorzitter, Bilal Taanabout (18) vice-voorzitter en Gert-Jan Verweij (20) secretaris. Diepeveen zit in vwo 6 van het Rembrandt College en is lid van de VVD. Taanabout is lid van Denk en volgt mbo 4 in Ede. Verweij is lid van de SGP, volgt twee dagen in de week de lessen op de Hogeschool Utrecht en loopt de overige drie dagen stage. Het streven is dat iedere in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij ook een lid heeft in de Jongerenraad, maar dat zijn er nu slechts vijf. Eén jaar geleden was het aantal leden van de Jongerenraad tot een minimum gedaald, maar dankzij een wervingsactie mag nu van een voltallig team worden gesproken dat met veel elan aan de slag gaat.

FRANSE GAT ,,Wij zitten niet alleen op het gemeentehuis te vergaderen, maar gaan ook de wijken in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als jongeren in het Franse Gat verlichting bij een voetbalveldje willen. Dan proberen wij de verbindende schakel te zijn tussen de jongeren en de omwonenden. Wij gaan ons, in het spoor van de gemeenteraad, ook bezig houden met bestrijding van kinderarmoede. Dat zij huiswerkbegeleiding kunnen krijgen, aan schoolreisjes mee kunnen doen en zwemles kunnen krijgen. Wij geven het college gevraagd en ongevraagd advies, hebben ook een goed contact met wethouder Nermina Kundic."

Het poppodium is jammer genoeg verdwenen en wanneer je jonger bent dan 18 ,,kom je nergens binnen". Er is kortom nog veel werk te verzetten.