• Archieffoto: Aart Aalbers/BDU

De groei is er duidelijk uit

VEENENDAAL Anders dan tot voor kort werd gedacht, neemt het inwonertal van Veenendaal tot 2030 niet of nauwelijks meer toe. Er wonen nu 64.500 mensen in de gemeente en dat zijn er in 2030 maar 900 mensen meer. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben deze bevolkingsprognose opgesteld.

Gerard van Wijk

Opvallend is dat er meer inwoners uit Veenendaal naar elders vertrekken (33,4 op de 1000 inwoners) dan er van buiten in Veenendaal komen wonen (31,5 op de 1000 inwoners). Veenendaal loopt niet helemaal leeg, er worden per 1000 inwoners 12 kinderen geboren.

VEENENDAAL-OOST In allerlei officiële documenten wordt nog steeds uitgegaan van een groei van het aantal inwoners naar circa 70.000 op redelijk korte termijn. Dat lijkt op zich ook een redelijke gedachte, met de bouw van Veenendaal-Oost (ruim 3.000 woningen). Maar de bewoners van de nieuwe woonwijk komen voor een niet onbelangrijk deel uit andere wijken van de gemeente en zijn dus al Veenendalers. Daar komt bij dat de prognose van het aantal vertrekkers uit Veenendaal groter is dan het aantal dat zich in Veenendaal zal gaan vestigen. Het is ook niet voor niets dat de gemeente onderzoek laat doen naar mensen die wel in Veenendaal werken, maar er niet wonen. Bedoeling van het onderzoek is te achterhalen of een deel van deze groep zich alsnog in Veenendaal zou willen vestigen.

65-PLUSSERS Er zijn belangrijke verschillen in leeftijdsopbouw tussen nu en het jaar 2030. Het aantal jongeren tot 19 jaar neemt af van 16.200 tot 14.900.  De grootte van de groep 20- tot 64-jarigen blijft nagenoeg gelijk, maar het aantal 65-plussers neemt fors toe: van 11.000 nu tot 14.600 in 2030. Er komen ook beduidend meer huishoudens, van 26.600 nu tot 29.100 in 2030. Dat komt met name door de toename van het aantal éénpersoonshuishoudens. Dat aantal stijgt van 8.400 tot 10.400.

Er wordt een aantal trends geconstateerd. Zo stijgt de gemiddelde levensverwachting voor mannen van 79 naar 82 en voor vrouwen van 83 naar 87. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en doen een beroep op de Wmo. Jongeren tussen 17 en 22 jaar blijven langer thuis wonen. Tot en met 2025 daalt het aantal basisschoolleerlingen, daarna stijgt het tot en met 2030 weer naar het huidige niveau.

Veenendaal stelt vast dat ,,naar verwachting de beschikbare middelen voor het sociaal domein niet evenredig meegroeien met het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen binnen het sociaal domein". Tot en met 2020 wordt rekening gehouden met een dalend budget.