• Archief BDUmedia

'De slager moet niet zijn eigen vlees keuren'

VEENENDAAL  Een motie van ChristenUnie, CDA en SGP om bij de minister van Binnenlandse Zaken aan te geven dat de raad wil dat interne leden (lees raadsleden) lid kunnen blijven van de rekenkamer, is aangenomen. Overigens bleek dat een groot aantal fracties weliswaar voor stemde, maar eigenlijk vindt dat alleen externe leden deel moeten uitmaken van de rekenkamer. Zij komen daar dit jaar op terug.

Gerard van Wijk

Zoals het nu is in Veenendaal (twee van de zes leden van de rekenkamer zijn raadsleden, één van de ChristenUnie en één van het CDA) begint het er op te lijken dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dat moet niet en de voorstanders van een rekenkamer uitsluitend met externe leden wijzen er op dat in het land al veel lokale rekenkamers zonder raadsleden functioneren.

WETSWIJZIGING De rekenkamer is een gewaardeerde onafhankelijke onderzoekscommissie, die de raad ondersteunt bij haar controlerende taak. Dat heeft al veel onderzoeken opgeleverd met aanwijzingen hoe er efficiënter en effectiever kan worden gewerkt. De motie van de drie confessionele partijen is ingegeven door het voornemen van de minister om de samenstelling van de rekenkamer, na een wetswijziging, te veranderen en in het vervolg alleen te laten bestaan uit externe leden. De fracties die willen dat het blijft zoals het nu is wijzen erop dat bij een rekenkamer met alleen externe leden ,,de verankering met de lokale belangen verloren gaat".

In Nederland bestaat 47 procent van de rekenkamers uitsluitend uit externe leden. Er zijn provincies, zoals Noord-Holland, waar meerdere gemeenten een gemeenschappelijke rekenkamer hebben met alleen externe leden. Daar wees ook D66 op. ,,In het kader van de regionale samenwerking kan één rekenkamer het in de toekomst wellicht breder oppakken." Het belang van een goed functionerende rekenkamer wordt door alle betrokkenen erkend. ,,Mede gelet op de controle van de toegenomen geldstromen aan de gemeente."