• Foto: Henriet Vink/BDU

Dagkaart garages naar 7,50 euro op zaterdag

VEENENDAAL - In navolging van een besluit van de gemeenteraad om het maximale dagtarief voor parkeren op parkeerterreinen op zaterdag op 7,50 euro te brengen, heeft het college besloten dat dit ook geldt voor parkeergarages. De vaststelling van de parkeertarieven op parkeerterreinen valt onder het gezag van de raad. Als het om parkeergarages gaat beslist het college. Het verschil heeft te maken met belastingtechnische redenen. Het maximale dagtarief op andere dagen is zes euro. ,,Je betaalt dus nooit meer dan zes euro, hoe lang je auto ook in de garage staat. Dat is aantrekkelijker om langer in het centrum te verblijven", zegt wethouder Marco Verloop. Alleen op zaterdag is het dus vanaf 1 januari 2015 anderhalve euro duurder. Vanaf die datum wordt het parkeren duurder, zoals eerder besloten. Nu kost parkeren 1,55 euro per uur, dat wordt 1,80 euro per uur. Overigens geschiedt het afrekenen per geparkeerde minuut.