• Aart Aalbers

Dag van de waarheid nadert voor de Rondweg-Oost

VEENENDAAL  ,,Begin 2017 zullen er echt knopen moeten worden doorgehakt bij de oplossing van de knelpunten op de Rondweg-Oost", meldt René van Holsteijn vorige week op zijn blog. Zo snel zal het niet gaan, maar de dag van de waarheid nadert wel.

Gerard van Wijk

Provinciale Staten beslissen of de rondweg al of niet zal worden verbreed, van tweemaal enkelbaans naar tweemaal tweebaans. De gemeenteraad van Veenendaal is om advies gevraagd. Alleen Lokaal Veenendaal heeft zich tot nu toe duidelijk uitgesproken, de andere partijen hebben tot nu toe het kruit droog gehouden. Een bij bespreking van de kadernota afgelopen jaar ingediende motie tegen verbreding van de weg werd met drie tegen dertig stemmen verworpen.

KNELPUNTEN Van Holsteijn laat namens de klankbordgroep ondernemers Rondweg-Oost van de Bedrijvenkring Veenendaal/Ondernemend Veenendaal weten dat er ook dient te worden gekeken naar de knelpunten op de N233 in Rhenen en Achterberg. ,,Ondernemers uit Veenendaal, Rhenen en Achterberg trekken gezamenlijk op in hun pleidooi bij de provincie Utrecht om snel tot adequate oplossingen te komen. In het belang van de bedrijven en werkgelegenheid in de regio."

Veenendaal is voor zijn werkgelegenheid sterk afhankelijk van de bedrijventerreinen, aldus Van Holsteijn. ,,Bedrijven willen zich verder ontwikkelen en vernieuwen in Veenendaal. Dan moet dat wel aantrekkelijk blijven en bereikbaarheid wordt daarbij een steeds groter knelpunt, in het bijzonder op Het Ambacht en Nijverkamp."

Bij zes van de grotere bedrijven op dieze bedrijventerreinen rijden op drukkere dagen meer dan 800 vrachtauto's op en aan. ,,Deze auto's kunnen natuurlijk overlast geven voor bewoners als ze langs rijden, maar in mijn ogen nog meer als ze op de Rondweg-Oost in de file staan", zegt Van Holsteijn.

PETITIE Er is ook nog een andere klankbordgroep, die in hoofdzaak uit omwonenden van de weg bestaat en die niet gelukkig wordt bij de gedachte dat de weg wordt verbreed. Aanvankelijk was er één klankbordgroep, maar de meningen liepen te ver uiteen. April vorig jaar bood Cees van Dodeweerd namens ruim vierhonderd ondertekenaars aan Provinciale Staten een petitie aan. Een drietal bezwaren hebben omwonenden: gezondheid vanwege milieuproblemen, woon- en leefgenot vanwege geluidsoverlast en waardedaling van de woningen. 

Met de werkzaamheden voor de Rondweg-Oost, als onderdeel van de provinciale weg N233, werd 1 maart 1999 begonnen door provincie en gemeente. Al vanaf de ingebruikname werd geconstateerd dat ,,al vanaf 04.00 uur een grote hoeveelheid vrachtverkeer gebruik maakt van deze weg." In de voorafgaande periode, toen de rondweg ontwikkeld werd, waren er nog geen woonwijken langs de weg. Inmiddels is, met de bouw van Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost, er geen sprake meer van een rondweg.

MAATREGELEN Voor lange termijn maatregelen neemt de politiek de tijd. Met maatregelen op korte termijn ligt dat anders en daar refereert Van Holsteijn ook aan. Er zijn de nodige rapporten over verschenen, met probleemanalyses en oplossingsrichtingen. De ingebruikname van de zogeheten Tidal Flow bij de Rijnbrug in Rhenen (een derde rijbaan op de brug met wisselstrook voor 25 miljoen euro) is voorzien voor eind 2018. Verder kunnen op korte termijn maatregelen worden getroffen rondom de drie tweestrooks rotondes in de Rondweg-Oost: Prins Clauslaan/Van Essenlaan, Wageningselaan en Smalle Zijde.

Mei vorig jaar liet bureau Haskoning weten dat er nog steeds afwikkelingsproblemen zijn. ,,Maar de verwachting is dat deze verdwijnen op het moment  dat de verkeersregelinstallatie bij de Prins Clauslaan en de Wageningselaan alsmede de turborotonde bij de Prins Clauslaan worden gerealiseerd. Met de nieuwe prognoses tot 2030 kunnen de kruispunten het verkeer goed afwikkelen."  

Label:

Rondweg-Oost