D66 wil vergader- en overlegvormen aanpassen

VEENENDAAL - De 'nieuwe bestuursstijl' moet dit jaar in Veenendaal aandacht krijgen. Dat zegt D66-fractievoorzitter Coby van den Heuvel op de vraag welke thema's in 2015 belangrijk zijn voor de gemeenteraad. ,,Wat ons betreft neemt de raad ook haar verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld de vergader- en overlegvormen aan te passen." Uiteraard vindt ook D66 de drie decentralisaties (Wmo, jeugdzorg en Participatiewet) een belangrijk thema. ,,2015 is het jaar waarin belangrijke ervaring op zal worden gedaan op de organisatie en uitvoering hiervan door de gemeente. Het is aan de raad om dit proces op een goede manier te controleren." Van den Heuvel laat weten dat het borgen van de continuïteit van Kwintelooyen als recreatiegebied voor haar partij dit jaar ook hoog op de agenda staat, evenals onderwijshuisvesting en het voortbestaan van Escape.