• Foto: Ted Walker

Cultuursector vraagt om meer geld

VEENENDAAL Directeur Mieke van Dijk van de Bibliotheek kan het treffend verwoorden. ,,Wat is er veel vergaderd in de afgelopen jaren over cultuur." Het resultaat is een cultuurvisie 2018-2021 en daarover boog de raadscommissie zich. Dat resultaat stemt niet iedereen tevreden, ook niet in de cultuursector zelf.

Gerard van Wijk

,,Wij hebben veel nieuwe dienstverlening ontwikkeld, onder meer het Taalhuis. Maar er zijn grenzen aan de capaciteit van het personeel en we zijn bezorgd als we horen dat we nog meer moeten. We willen graag samenwerken met andere organisaties, maar dat kost tijd, aandacht en geld. Het gaat met alleen het aanstellen van een cultuurmakelaar niet lukken", aldus Van Dijk.

DUBBELTJE OP EERSTE RANG Zij maakt een financieel voorbehoud bij de stip op de horizon, een levendig cultuurklimaat in Veenendaal. De huurcomponenten zijn te hoog, ongeveer een derde van het subsidiebedrag wordt door de culturele organisaties weer rechtstreeks teruggestort in de kas van de gemeente. Terwijl het bedrag dat per inwoner voor cultuur wordt uitgetrokken laag is, lager dan in omliggende en ook vergelijkbare gemeenten. De boodschap is duidelijk: volgens het aloude spreekwoord wil Veenendaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat zal zonder meer geld niet mogelijk zijn.

GROTE DRUK Om heldere bewoordingen zit directeur Patrick Marcus van theater De Lampegiet ook niet verlegen. ,,De culturele sector staat onder grote druk en dat geldt ook voor het theater. Het is meer overleven dan de gewenste verlevendiging. Er is veel gediscussieerd over wat we willen en wat de cultuursector bij zou kunnen dragen, maar het subsidiebedrag blijft hetzelfde. Terwijl er eerder vijfentwintig procent op bezuinigd is. Een levendig cultureel klimaat begint bij de basisinstellingen." Ook Marcus stelt vast dat Veenendaal aan de onderkant van de markt zit voor wat betreft de bijdrage per inwoner voor cultuur. Hij heeft een advies aan de raadscommissie: meebewegen met de opleving van de economie.

REDDENDE ENGEL Directeur Harold Schonewille van Elevate is wat cynischer. ,,Er ligt een cultuurvisie. We heffen de Volksuniversiteit op en stellen een cultuurmakelaar aan, als reddende engel. Is dat het?" Hij is toch wel enigszins tevreden omdat er ruimte komt voor andere aanbieders en daar mogen we Elevate toe rekenen. Over de passage in de cultuurvisie waarin wordt gezegd dat Veenendaal een cultuuraanbod heeft, dat past bij Veenendaal, struikelt menig raadslid. Henk Roor (Groen Links) stelt vast dat veel voorzieningen er niet zijn, zoals een expositieruimte, popzaal, bioscoop, atelierruimtes, kleine zaal, openluchttheater en muziektent. ,,Dat is er in Ede allemaal wel. Daar wordt ook meer geld uitgetrokken voor cultuur."

,,De raad heeft budgetrecht", stelt wethouder Arianne Hollander. ,,De raad kan zelf besluiten meer geld aan cultuur te geven. Er is geïnvesteerd in gebouwen voor cultuur en er zijn financiële toezeggingen gedaan." De huurcomponent is door de raad zelf vastgesteld.