Cultuurbal swingt op dun koord

VEENENDAAL Het Cultuurbal is zo langzamerhand een mooie traditie geworden in Veenendaal. Maar de tijden zijn veranderd en de Stichting Cultuurkoepel, die het bal organiseerde, is de dupe geworden van de bezuinigingen in de cultuursector. Theater De Lampegiet heeft deze taak overgenomen en het college verstrekt een eenmalige subsidie van ruim tienduizend euro voor de organisatie en programmering van het Cultuurbal. Het bal biedt een podium voor de Cultuurprijs en de Cultuurvrijwilliger van het jaar.

Het betreft volgens wethouder Arianne Hollander een overgangsjaar. ,,Volgend jaar hebben we er geen financiële middelen meer voor. In overleg met het theater gaan we bekijken in welke richting we vorm kunnen geven aan de waardering die spreekt uit de toekenning van de Cultuurprijs en de Cultuurvrijwilliger van het jaar." De grotere culturele instellingen zijn fors gekort en er komt nog een bezuinging van andeerhalve ton aan in 2017. ,,De rek is eruit", hebben de culturele instellingen aan het college laten weten. Er volgt nader overleg over wat dit onder andere betekent voor de programmering. Het Cultuurbal swingt zo langzamerhand derhalve op een dun koord.