• Kees Stipplein met Spectrum en Cultuurfabriek

Cultuur wordt nu ontzien

VEENENDAAL De culturele sector wordt ontzien bij de plannen van het college voor de komende jaren. Dat blijkt uit de kadernota die de raad nog voor de zomer gaat behandelen. Al eerder liet de sector weten grote moeite te hebben met aangekondigde verdere bezuinigingen van anderhalve ton. De raad werd daarover geconsulteerd en in grote lijnen bleek de visie van de cultuurinstellingen te worden onderschreven: verdere bezuinigingen gaan ten koste van de bedrijfsvoering, de rek is eruit.

Gerard van Wijk

Op de culturele instellingen is in de afgelopen jaren al voor 676.000 euro bezuinigd en niet geïndexeerd. Daar komt 223.000 euro bij aan verminderde opbrengsten door de economische crisis. De sector vindt dat er geïnvesteerd moet worden in plaats van verder te bezuinigen. Het water staat de sector aan de lippen. De Volksuniversiteit staat op het punt om te verdwijnen wanneer er niet op korte termijn een financiële injectie wordt gegeven. ,,De afbraak wordt nu gestopt", zegt de directeur van een grote culturele instelling. ,,Maar om de sector weer tot bloei te brengen moet de bijdrage per inwoner voor cultuur op den duur echt omhoog."

,,Er zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig", laat wethouder financiën Marco Verloop weten. ,,Wel zijn we voorzichtig voor wat betreft het terugdraaien van eerder vastgestelde bezuinigingen." Volgend jaar wordt op de begroting een bescheiden plusje verwacht, de drie jaren erna worden voorlopig ingeboekt met wisselend enkele tonnen in de min. Dit alles bij ongewijzigde omstandigheden. ,,Maar het zijn dagkoersen, er kan nog van alles veranderen", zegt burgemeester Wouter Kolff.

Het blijft ongewis, vult Verloop aan. Hij verwijst naar de ontwikkelingen in het sociaal domein, waarbij de bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten gaat teruglopen. ,,Je ziet nu dat de Wmo voor de gemeente een positief resultaat oplevert, maar ten aanzien van de Participtiewet (werk en inkomen) is sprake van een negatief saldo. Het wachten is verder op de uitkomsten en effecten van de meicirculaire van de rijksoverheid." Het economisch herstel begint door te werken, maar het moet zich volgens Verloop nog wel bewijzen. ,,We willen ook de reservepositie van de gemeente versterken."