• Gemeente Veenendaal

CU wil wethouder Stroobosscher in college Veenendaal

VEENENDAAL De vijf beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hebben hun kandidaat wethouders bekend. De kandidaten zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin-Biesma (CDA).

,,De gesprekken tussen de vijf beoogd coalitiepartners verlopen in een goede sfeer", zegt formateur Bort Koelewijn. ,,Het is prettig te constateren dat de mensen aan tafel bereid zijn naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en elkaar ruimte te geven om ieders standpunt mee te wegen. Een uitstekende basis om samen te werken."

STABILITEIT De beoogde coalitiepartijen zijn van mening dat Veenendaal gebaat is bij bestuurlijke stabiliteit en continuïteit. Dat vraagt om een stabiele koers, zoals deze is ingezet in het raadsprogramma 'De Kracht van Veenendaal'. Dat vraagt ook om ervaren bestuurders en om een goede samenwerking onderling en met de gemeenteraad. Er staan immers de komende maanden verschillende grote onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor de toekomst van Veenendaal.

VERVOLG De komende periode wordt verder gewerkt aan de invulling van de beoogde coalitie. Daarbij spreken de partijen onder andere over de portefeuilleverdeling, de samenwerking binnen het beoogde college, de coalitie en de gemeenteraad, de verdere invulling van de nieuwe bestuursstijl en de belangrijkste thema's voor deze collegeperiode.