• Een motie van wantrouwen tegen wethouder Frits Beckerman haalde het niet, maar zette de discussie op scherp.

    Gemeente Veenendaal

Crisis in college Veenendaal

VEENENDAAL In het college van Veenendaal is een crisis ontstaan. Vier wethouders (SGP, CDA, D66 en VVD) hebben het vertrouwen opgezegd in wethouder Frits Beckerman (ProVeenendaal). Donderdagavond wordt in de raadsvergadering verder gesproken over de ontstane situatie. Pro Veenendaal is gevraagd een andere wethouder te leveren, maar dat weigert deze partij. Het komt er op neer dat de coalitie geen raadsmeerderheid meer heeft.

Gerard van Wijk

Volgens burgemeester Wouter Kolff is de wijze waarop Beckerman in de afgelopen 2,5 jaar invulling heeft gegeven aan het wethoudersambt met de nodige regelmaat onderwerp van gesprek geweest. ,,Alle collegeleden hebben hier tijdens de collegevergaderingen en in heisessies, al dan niet onder externe begeleiding, veel tijd en aandacht aan besteed." De huidige crisis is volgens Kolff niet ontstaan door politiek-inhoudelijke meningsverschillen, wel door een groot verschil in rolopvatting.

GEEN VERTROUWEN De coalitiepartijen laten weten geen andere mogelijkheid te zien dan zonder ProVeenendaal verder te gaan. Door grote verschillen in taakopvatting en werkwijze zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan. De coalitiepartijen willen ook zonder ProVeenendaal de komende anderhalf jaar tot de raadsverkiezingen het raadsprogramma blijven uitvoeren ,,en vertrouwen op een constructieve samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad." Omdat ProVeenendaal geen andere wethouder wil leveren hebben de overige coalitiepartijen geen vertrouwen meer in ProVeenendaal.

VERANDERING ProVeenendaal zegt in een verklaring dat bestuurlijke verandering voor haar één van de belangrijkste afspraken is geweest bij de vorming van de coalitie. ,,Verandering in en buiten het gemeentehuis. Een verandering van werken en denken, maar vooral ook een versterking van samenwerking. Een verandering waarbij met name wethouder Beckerman de kar heeft getrokken door een goede taak- en rolopvatting." ProVeenendaal vindt dat er nu voor gekozen is ,,de meest veranderingsbewuste wethouder buitenspel te zetten."

SPANNINGEN Frits Beckerman zei dinsdagavond laat desgevraagd dat er vanaf het prille begin spanningen zijn geweest in het college. De spanningen waren ten dele ook tussen de 'oude gevestigde garde' en de nieuwkomers. Beckerman had onder meer openbare ruimte en sport in zijn portefeuille en dat zijn zichtbare zaken. Andere wethouders werken net zo hard, maar komen minder in de publiciteit en dat stoort kennelijk. Beckerman wil dit niet beamen, maar zegt wel dat de precieze redenen van het opzeggen van het vertrouwen van het overige viertal wethouders ,,vaag is en vaag blijft."

'WEINIG BESTUURDER' ,,Als wethouder was ik bereikbaar voor iedereen, laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel van ProVeenendaal en mij. De overige collegeleden vonden dat ik teveel op straat was, me met kleine dingen bezig hield. Je hebt wethouders van verschillende garnituur nodig en ik was wellicht in hun ogen te weinig een 'echte' bestuurder. Maar ik heb veel waardering gekregen, dat blijkt vanavond ook nog uit de reacties. Ik heb naar eer en geweten invulling gegeven aan het wethouderschap."