• Ted Walker

Commentaar: Ze dronken een glas...

VEENENDAAL Er zijn in ons land nog 388 gemeenten. Dat waren er één eeuw geleden meer dan 1100. We gaan de goede kant op. Wanneer er minder gemeenten zijn, worden we ook verlost van discussies zoals nu tussen Rhenen en Veenendaal over een al dan niet wenselijke grenscorrectie.

Het college van Rhenen wil die grenscorrectie niet, Veenendaal eigenlijk wel, maar het wil geen grote broek aantrekken. Het wil niet de indruk wekken het op zich kleine grondgebied te willen uitbreiden, ten koste van omliggende gemeenten. Bewoners die het aangaat vragen zich af: zijn wij er voor de gemeente of is de gemeente er voor ons? Je zou denken dat die vraag makkelijk te beantwoorden is.

Maar nee, het college van Rhenen vindt het allemaal ingewikkeld en ziet op tegen de sores die een grenscorrectie met zich meebrengt. Bovendien, een onderzoek heeft uitgewezen dat de bewoners in het betreffende gebied er verschillend over denken. Dat is altijd voor bestuur en politiek een handige uitvalsbasis om vervolgens niets te doen. Ze dronken een glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was.

Er is geen onderzoek waarbij alle neuzen dezelfde richting op wijzen. Maar de politiek gebruikt onderzoeken om besluiten voor zich uit te schuiven. En dan toch, wat zeggen de uitkomsten van een onderzoek als dit? Zo blijken er mensen te zijn die kiezen voor Rhenen omdat ze het chiquer vinden te zeggen dat ze in Rhenen wonen dan in Veenendaal. Ja, dat is wel een doorslaggevend argument.

Uit het onderzoek blijkt dat er mensen zijn die het niets kan schelen, prima. Maar het gaat niet om de mensen die alles willen houden zoals het nu is of die het niets kan schelen, het gaat om de mensen die van de huidige situatie last hebben. Eerder stelden de burgemeesters van Rhenen en Veenendaal vast dat het huidige situatie niet ideaal is, met alle praktische problemen voor de bewoners. 

In 2009 stelde de de raad van Rhenen kennelijk een grenscorrectie voor, maar het college van Veenendaal zou haar raad niet geïnformeerd hebben. Als dat zo is lijkt dat bestuurlijk ook nergens op. Eén gemeente, Valleistad geheten, zou alle problemen in één klap oplossen.

Maar dat is natuurlijk helemaal bijzonder ingewikkeld, dat begrijpen we.

 

Gerard van Wijk