• Foto: Aart Aalbers/BDU

College ziet kans voor cultuur- en poppodium

VEENENDAAL Het onderzoek naar de mogelijkheid van een cultuur- en poppodium in het centrum van Veenendaal is afgerond. De gesprekken met de ondernemers zijn gevoerd en nu ziet het college de mogelijkheid om het cultuur- en poppodium in een nieuwe vorm weer van de grond te krijgen. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie die de raad heeft aangenomen op 19 december 2013. De familie Manten is als ondernemer geselecteerd. Geen onbekende in Veenendaal. Zo beheert zij ook Sportcafé De Duck, de horecagelegenheid van Sportcentrum De Vallei.

SOLIDE BASIS Het door de familie Manten aangeleverde businessplan voor de voormalige Escape-locatie is als beste beoordeeld. De drie belangrijkste pijlers in dit plan zijn: een gevarieerd cultureel programma met voor elk wat wils; een sluitende, gezonde, financiële exploitatie en de inzet van vrijwilligers bij programma en uitvoering van activiteiten. Met deze voorwaarden biedt het businessplan van de familie Manten volgens de gemeente een solide basis die vertrouwen geeft voor de toekomst.

BESLUITVORMING Het college ziet kansen om het cultuur- en poppodium in een nieuwe vorm weer van de grond te krijgen. Daarvoor is aanpassing van het gebouw noodzakelijk. ,,Een aantrekkelijk gebouw is immers een voorwaarde voor commercieel succes.'' De kosten van de gewenste aanpassing van de gevel en het gebouw bedragen naar verwachting circa 200.000 euro. Voor dit bedrag wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. De plannen voor de voormalige Escape-locatie worden in april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een positief besluit van de raad is het de bedoeling in september van dit jaar te starten met het cultuur-en poppodium.

PROGRAMMERING De familie Manten heeft haar sporen in Veenendaal verdiend. In samenwerking met andere partijen organiseert zij diverse sportactiviteiten en heeft zij multifunctionele ruimtes in beheer. Voor het cultuur- en poppodium aan de JG Sandbrinkstraat ziet zij een brede programmering voor zich, met een diversiteit aan genres, verschillende muziekstijlen voor jongeren en ouderen, cabaret, comedy, jeugdtheater, dans, ICT/media enzovoorts. Het aantal culturele activiteiten wordt geraamd op 90 uitvoeringen op jaarbasis, waarvan 35 laagdrempelige popevenementen voor jongeren aangevuld met 55 evenementen voor alle doelgroepen. Daarnaast wordt een breed scala aan overige culturele activiteiten voor jongeren opgezet.

Bij de programmering en uitvoering van het cultuur- en poppodium worden vrijwilligers ingezet. Zij maken onderdeel uit van het cultuur- en poppodium en worden gevraagd te participeren in de organisatie van activiteiten. Ook worden stages en werkervaringsplaatsen aangeboden.