College wil Volksuniversiteit onderbrengen bij bibliotheek

VEENENDAAL De bibliotheek en de Volksuniversiteit hebben samen hard gewerkt aan een aanbod voor cultureel volwassenenonderwijs in een nieuw jasje. Het plan is om de Volksuniversiteit organisatorisch onder te brengen bij de bibliotheek. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarvan de resultaten zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college reageert positief en gaat nu met de raadscommissie in gesprek over de gevolgen ervan. Afhankelijk van de uitkomsten wil het college graag samen met de betrokken partijen de plannen verder uitwerken.

Vorig jaar heeft de gemeente de Cultuurvisie 2018 – 2021 vastgesteld. Hierin staat dat cultuureducatie voor volwassenen, die nu door de Volksuniversiteit wordt uitgevoerd, moet worden doorontwikkeld en ondergebracht bij een andere cultuurinstelling. Gezien de educatieve, culturele en sociale functies van de bibliotheek ligt deze partij voor de hand.

Een werkgroep bestaande uit de bibliotheek, de Volksuniversiteit en een externe adviseur hebben een nieuw educatief aanbod ontwikkeld. Dit omvat drie programmalijnen; een Leercafé (overdracht kennis en vaardigheden door middel van cursussen, leerzame bijeenkomsten en excursies), een Stadsacademie (korte cursussen en lezingen op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en religie) en een Stadsatelier, waarbij het 'maken' centraal staat (beeldende vorming, techniek, 3Dprint ontwerp en printing en 21ste eeuwse vaardigheden).

In het haalbaarheidsonderzoek staan drie scenario's uitgewerkt voor het aanbieden van het vernieuwde programma. Het eerste scenario gaat uit van één organisatie met aanbod in De Cultuurfabriek en Spectrum. Het tweede en derde scenario gaan uit van één organisatie met aanbod in De Cultuurfabriek. Het verschil tussen deze twee scenario's zit in de openingstijden. Ruim versus beperkt. De Bibliotheek heeft de voorkeur voor het onderbrengen van volwasseneducatie in de Cultuurfabriek. Waarbij het gewenst is om te beginnen met een beperkte verruiming van de openingstijden voor de korte termijn en nog ruimere openingstijden voor de toekomst.

Mieke van Dijk, directeur van de bibliotheek en Wytze Woudsma, directeur van de Volksuniversiteit, zijn enthousiast over dit perspectief voor volwasseneducatie in Veenendaal. Mieke van Dijk: ,,Het aanbieden van volwasseneducatie in de Cultuurfabriek geeft meer zichtbaarheid van het aanbod doordat de Cultuurfabriek goed bezocht wordt door een grote diversiteit aan mensen." Wytze Woudsma vult aan: ,,Het aanbod komt ook beter tot zijn recht in een dynamische omgeving als de Cultuurfabriek, waarbij er een kruisbestuiving van functies mogelijk is."

De voorkeur voor het scenario waarbij het nieuwe aanbod fysiek in de Cultuurfabriek bij de bibliotheek wordt onder gebracht, brengt leegstand in Spectrum met zich mee. Hiervoor moet de gemeente een oplossing vinden, omdat er zogenoemde frictiekosten mee zijn gemoeid. Om die reden wil het college de gemeenteraad consulteren over de gevolgen van de voorstellen van de bibliotheek en de Volksuniversiteit. Verantwoordelijk wethouder Arianne Hollander is positief over de voorstellen: ,,De bibliotheek en de Volksuniversiteit hebben in een goede samenwerking gedegen onderzoek gedaan. Er is sprake van een verschuiving van de traditionele Volksuniversiteit-producten naar meer eigentijdse cursussen. Het nieuwe aanbod voldoet aan de oproep in de Cultuurvisie tot doorontwikkeling. Het wordt met dit plan in een nieuwe actuele jas gegoten en past goed binnen de taken van de Bibliotheek. Wel wil ik samen met de gemeenteraad bekijken hoe we met de gevolgen van deze voorstellen omgaan." In de raadscommissie van april staat dit onderwerp op de agenda.