• Archief BDUmedia

College wil volksgezondheid Veenendaal verbeteren

VEENENDAAL Het college van Veenendaal heeft het Gezondheidsbeleid Veenendaal 2018-2021 in concept vastgesteld. Het gezondheidsbeleid bevat speerpunten voor de komende vier jaar om de volksgezondheid in Veenendaal te verbeteren. Voordat het college de beleidsnota voorlegt aan de gemeenteraad, worden de adviesraden om advies gevraagd.

De wet Publieke Gezondheid bepaalt dat gemeenten (mede) verantwoordelijk zijn voor het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. Het gezondheidsbeleid wordt door de gemeente opgesteld voor een periode van vier jaar. Het huidige beleidskader heeft een looptijd tot en met 2017.

SPEERPUNTEN Het Gezondheidsbeleid Veenendaal 2018-2021 laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de komende vier jaar extra gaat richten om de volksgezondheid te verbeteren. Deze speerpunten zijn het zorgen voor een goede basisinfrastructuur voor de zorg in Veenendaal. Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor jong en oud. Het verbeteren van de aanpak op het gebied van geestelijke gezondheid, eenzaamheid en GGz. Het voorkomen van verslavingsvormen onder jongeren, waaronder roken, alcohol- en drugsgebruik. En het behouden van de vaccinatiegraad.

Het gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met landelijk beleid en lokale keuzes op aanverwante beleidsterreinen zoals jeugd, sport, veiligheid, participatie, de transformatie van het sociaal domein en wijkgericht werken. Het gezondheidsbeleid sluit aan op de relevante landelijke besluitvorming en lokale keuzes in het sociaal domein.

LEEFOMGEVING Wethouder Marieke Overduin maakt zich sterk voor een gezond Veenendaal. „Het gezondheidsbeleid gaat niet alleen om de aanpak van overgewicht of alcoholpreventie. Maar ook over geestelijke gezondheid in de breedste zin van het woord met belangrijke thema's als dementie, participeren in de samenleving en het bestrijden van eenzaamheid. Als mensen zich lichamelijk en geestelijk gezond voelen, zijn ze beter in staat voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Het geeft levensvreugde en zorg voor een prettige samenleving. Kortom: het thema is heel breed en we pakken als college alle facetten aan om van Veenendaal een gezonde leefomgeving te maken voor iedereen."

Het gezondheidsbeleid Veenendaal 2018-2022 wordt voorgelegd aan de overlegtafel sociaal domein. Daarin zijn alle adviesraden vertegenwoordigd. Zij brengen advies uit aan het college. Daarna biedt het college het beleidskader aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan.