• Aart Aalbers

College wil proceskosten gratis parkeren vergoeden

VEENENDAAL De proceskosten van de eigenaren van de particuliere parkeergarages, Q-park Operations Netherlands en J.M. Punt Beheer, worden door de gemeente vergoed. Dat is althans het voorstel van het college aan de raad. Vanaf eind 2015 kon als proef op zaterdagen gratis worden geparkeerd in de drie gemeentelijke parkeergarages. De raad had dit besluit genomen in een poging het bezoekersaantal aan het centrum te vergroten.

Eind vorig jaar, in een periode dat door een bestuurscrisis het college alleen bestond uit de burgemeester, werd besloten tot een bestendiging van het beleid. Dat betekende volgens de burgemeester iets anders dan voortzetting van de proef. De eigenaren van de particuliere parkeergarages, die het gratis parkeren oneerlijke concurrentie vonden, stapten naar de voorzieningenrechter en haalden hun gelijk. De rechter oordeelde dat er sprake was van een onrechtmatig besluit. Waarmee de bestendiging van het beleid amper twee maanden duurde en sinds die tijd weer moet worden betaald op zaterdagen in de gemeentelijke parkeergarages.

Volgens wethouder Engbert Stroobosscher respecteert de gemeente uiteraard de beslissing van de rechter, maar dat wil verder niets zeggen over de rechtmatigheid van de proef van één jaar gratis parkeren. Daarover loopt ook een procedure tussen de gemeente en Q-park en Punt Beheer. ,,De zitting daarvoor moet nog komen."