• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

College wil nieuwbouw Veenderij aansluiten op DEVO

VEENENDAAL Het college van Veenendaal is voornemens om de nieuwbouwwoningen op de eilanden H, I en K in de wijk Veenderij in Veenendaal-oost, aan te sluiten op de Duurzame Energie Veenendaal-Oost (DEVO). Het aansluiten van deze woningen op deze duurzame energievoorziening draagt onder andere bij aan het realiseren van de doelstellingen van Veenendaal op het terrein van de duurzaamheid.

Het Ontwikkelbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) bouwt aan nieuwe woonwijken in Veenendaal-oost. OVO heeft aan Duurzame Energie Veenendaal-Oost (DEVO) gevraagd om de woningen op de 'HIK-eilanden' in de wijk Veenderij aan te sluiten op het systeem van DEVO. De aandeelhouders van DEVO, waaronder de gemeente Veenendaal, hebben DEVO opdracht gegeven de haalbaarheid van deze aansluiting te onderzoeken.

SECOND OPINION Op basis van het onderzoek naar de technische en financiële aspecten van de aansluiting van deze woningen op het systeem van DEVO, heeft de directie van het bedrijf besloten dat de aansluiting haalbaar is. Als aandeelhouder van DEVO heeft de gemeente Veenendaal een externe adviseur gevraagd om een second opinion. Deze second opinion geef een eensluidende uitkomst, de aansluiting is financieel haalbaar. Het bedrag waarvoor de gemeente borg staat is en blijft 15,4 miljoen euro.

POSITIEVE ONTWIKKELING Het college van Veenendaal is van mening dat de aansluiting van nieuwbouwwoningen op het warmtenet systeem van DEVO een positieve ontwikkeling is. ,,Dit sluit aan bij de afspraken van het Regeerakkoord en het aanstaande Klimaatakkoord'', aldus wethouder Martijn Beek in een persbericht van de gemeente. ,,Maar levert ook een positieve bijdrage aan de door de Veenendaal nagestreefde verduurzaming van de energieconsumptie per 2035. Daarnaast is het aansluiten van de HIK-eilanden een logisch vervolg op de eerdere aansluiting van de duurzame woonwijk Buurtstede en andere eilanden in de wijk Veenderij in Veenendaal-oost.''

GOED BESLUIT Beek ziet de aansluiting van deze nieuwbouwwoningen op het systeem van DEVO als een goed besluit, ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. ,,De aansluiting van woningen op het warmtenetsysteem van DEVO is een behoorlijke investering voor het bedrijf. Uit onderzoek blijkt het een goede en duurzame investering, wat een positief effect heeft op de stabiliteit van het bedrijf DEVO. Daarbij is het opwekken van duurzame energie in de woonsector een belangrijk speerpunt in onze ambitie om Veenendaal in 2035 volledig energieneutraal te laten zijn. Het aansluiten van de nieuwbouwwoningen in de Veenderij in Veenendaal-oost sluit naadloos aan bij deze ambitie."

Het college zal de gemeenteraad consulteren over het voorgenomen besluit om de woningen op de HIK-eilanden in de wijk Veenderij aan te sluiten. Na consultatie neemt het college een definitief besluit.