• Archief BDU Media

College wil eventuele verbreding Rondweg-Oost niet onmogelijk maken

VEENENDAAL Door Veenendaal is nog geen standpunt ingenomen over het nut en de noodzaak van de verbreding van de N233 (Rondweg-Oost). Dat heeft het college laten weten aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. De laatste maanden is door de gemeente gewerkt aan het actualiseren van het uit 2006 daterende bestemmingsplan Veenendaal-Oost. De gemeente wil de samenwerking met de provincie verder verstevigen in het vervolg van het proces rond de Rondweg-Oost, in combinatie met de ontwikkeling van Veenendaal-Oost. De provincie had de gemeente gevraagd om geen onomkeerbare besluiten te nemen die een eventuele verbreding van de rondweg in de weg staan.

De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek de plangrenzen van de nieuwe plannen voor de deelgebieden Buurstede en Veenderij terug te leggen op een door de provincie aangegeven lijn. Het eventuele toekomstige tracé van de N233 is buiten de actualisatie gelaten. ,,Via de bestemmingsplanprocedure konden en hebben wij geen voorschot genomen op de uitkomst van een maatschappelijk en politiek-bestuurlijk proces dat nog grotendeels voor ons ligt. Wij onderstrepen echter wel degelijk dat wij met de provincie een constructief proces willen doorlopen vanwege de doorstromings- en veiligheidsproblemen op de Rondweg-Oost. Ons uitgangspunt is dat wij op dit moment een eventuele verbreding van de Rondweg-Oost niet onmogelijk willen maken en ruimte willen laten voor een provinciale inpassingsprocedure", aldus het college. Daarom wordt voorgesteld te komen tot een integraal planstudietraject waarbij naast de rondweg ook de ontwikkeling van de westelijke zone van Veenendaal-Oost wordt meegenomen.

Label:

Rondweg-Oost