• Caspar Huurdeman Baarn

College wil bestaand afvalbeleid continueren

VEENENDAAL Het college van Veenendaal is voornemens om het huidige afvalbeleid ongewijzigd te continueren. Bij het opnieuw aanbesteden van het verwerken van het afval van de huishoudens uit Veenendaal wil het college dezelfde uitgangspunten hanteren. Het afvalbeleid is onderwerp van een consultatie tijdens de vergadering van de raadscommissie van december.

Alle Utrechtse gemeenten gaan gezamenlijk een nieuw afvalverwerkingscontract afsluiten. Hierbij bestaat voor het eerst ook de optie om het PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) in de fabriek te laten scheiden van het restafval (nascheiding). Veenendaal kent nu een afvalinzameling waarbij de bewoners het PMD apart houden, de zogenaamde bronscheiding.

GROTE PLUIM De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) waar gemeente Veenendaal deel van uitmaakt zal medio 2019 een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor het verwerken van huisafval. Het college is voornemens om het huidige beleid, waar bij het PMD-afval bij de bron gescheiden wordt, ongewijzigd te laten. Wethouder Marco Verloop, portefeuillehouder circulaire economie en milieu: ,,Er is geen reden de huidige wijze van afvalinzameling te wijzigen. De inwoners van Veenendaal verdienen een grote pluim voor de wijze waarop zij het afval scheiden."

HERGEBRUIK In 2016 werd de container voor PMD en de PMD-zak ingevoerd. Ook geldt vanaf 2016 het betalen per aanbieding voor restafval. Ruim 75% van al het huishoudelijk afval wordt op dit moment hergebruikt. Het beleid heeft niet alleen geleid tot inzameling en recycling van heel veel PMD, maar ook tot een stijging van de hoeveelheid GFT, oud papier, glas, textiel en kringloopgoederen.

VOORLOPER Bij een enquête onder bijna 1000 huishoudens bleken inwoners tevreden te zijn met de huidige wijze van inzameling. Laagbouwhuishoudens geven het rapportcijfer 8 voor de afvalinzameling en hoogbouwbewoners een 7,2. Het college ziet dan ook geen reden om iets te veranderen aan het huidige beleid. Wethouder Verloop: "Dit beleid past in onze visie op een circulaire economie en een energieneutraal Veenendaal. Veenendaal is voorloper op het gebied van afvalscheiding en ons beleid