• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

College Veenendaal stapt op na onderlinge ruzie

VEENENDAAL Alle vijf de wethouders van Veenendaal hebben hun ontslag aangeboden. Dat gebeurde vrijdagmorgen vroeg na een uitgebreide discussie in de raadsvergadering over het vertrouwen dat vier wethouders hadden opgezegd in hun collega Frits Beckerman (ProVeenendaal).

Gerard van Wijk

Een motie van wantrouwen tegen Beckerman van de coalitiepartijen SGP, D66, CDA en VVD werd ingetrokken, nadat was gebleken dat de voltallige oppositie plus ProVeenendaal (een raadsmeerderheid) niet zonder duidelijke redenen akkoord zou gaan met het wegsturen van Beckerman. Resultaat is een totale bestuurlijke impasse.

GEEN WERKZAME SITUATIE Na een lange schorsing sprak wethouder Marco Verloop om negen minuten na het middernachtelijk tijdstip uit dat de wethouders hun ontslag zouden aanbieden omdat er geen werkzame situatie meer was. Beckerman zei daarna in een emotievol betoog dat ,,dit debat nooit had mogen plaatsvinden. De buitenwereld snapt hier niets van. Het ging om een samenwerkingsprobleem van zeven volwassen mensen."

SPANNING Het beeld dat er sprake zou zijn van 2,5 jaar ellende binnen de gelederen van het college is volgens Beckerman onjuist. Ondanks de spanning was er een collegiale verantwoordelijkheid. ,,Je hebt verschillende bestuurders nodig. Voor de langere termijn en ook voor de vragen van vandaag, het versterken van het contact met de samenleving. Beckerman bood eveneens zijn ontslag aan.

BURGEMEESTER Burgemeester Wouter Kolff noemde de politiek bestuurlijke situatie in Veenendaal ,,treurig en bedroevend." Niemand is hier beter van geworden en het raakt Kolff ook persoonlijk. Volgens de Gemeentewet blijven de wethouders nog dertig dagen in dienst. Wanneer de komende maand geen nieuw college wordt gevormd, dan bestaat eind november het college van burgemeester en wethouders alleen nog uit de burgemeester. Dat duurt tot er wel een nieuw college kan aantreden.

VERBAZING De oppositie sprak donderdagavond in de raadsvergadering haar grote verbazing uit over het feit de onenigheid in het college 2,5 jaar 'onder de pet' is gehouden. Ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen wisten pas op 23 september dat het niet boterde in het college. De motie van wantrouwen tegen Beckerman leidde tot een langdurige discussie.

,,Wij moeten u op uw blauwe ogen geloven", zei Puck van Aart tegen Dick Both, die namens SGP, D66, CDA en VVD verklaarde de bestuurlijke impasse die is ontstaan te betreuren. Hij sprak van een bestuurlijke tragiek. De fractievoorzitters van de coalitie hebben alle collegeleden individueel gesproken en daaruit bleek dat het vertrouwen in de wethouder van ProVeenendaal weg is. Both diende namens de vier overgebleven coalitiepartijen een motie van wantrouwen tegen Beckerman in. Daar ging de oppositie niet zonder meer mee akkoord.

SCHAAMTELOOS Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) vond het 'schaamteloos wat hier vanavond gebeurt'. Er werd geen duidelijkheid verstrekt wat nu precies de redenen zijn waarom de vier collegeleden hun collega de wacht wilden aanzeggen. ,,Wethouders houden hun onenigheid, die kennelijk al vanaf het begin van deze raadsperiode bestaat, liefst 2,5 jaar onder de pet, wat stelt samenwerking dan voor", aldus Stroobosscher. ,,Wie zegt mij dat die ene wethouder geen gelijk heeft en de andere vier wel." U vraagt mij deze wethouder te veroordelen, maar op grond waarvan, vroeg Jan Breur (SP).

ONTSLAG Kort na middernacht kondigden alle wethouders aan hun ontslag in te dienen..