• Jongerencentrum Escape in oktober 2008: De legendarische Cuby and the Blizzards op het podium.

    Archieffoto: Henny Jansen

College is tevreden over Vlow0318

VEENENDAAL Er is een tijd geweest, tot enkele jaren geleden, dat Veenendaal een jongerencentrum rijk was, ook wel een pop- en cultuurpodium geheten. De naam was Escape en de plek was aan het Horecaplein. Door de jaren heen traden er gerenommeerde bands op. Bij een aanbesteding en overgang van de welzijnsactiviteiten, van Welzijn Veenendaal naar Veens, sneuvelde Escape. En dat in een gemeente die zich een jonge leefstad noemt.

Gerard van Wijk

Een en ander ging de gemeenteraad te ver. Er kwam subsidie voor een pop- en cultuurpodium voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het college werd verzocht op basis van een evaluatie te bezien of de subsidie structureel moet worden opgenomen in het cultuurbeleid. De evaluatie is er nu en het college stelt de raad voor 90.000 euro opzij te leggen voor het pop- en cultuurpodium.

Dat is anders dan vroeger niet meer gelokaliseerd op één plek, maar speelt zich af op verschillende plekken in de gemeente. Uit te voeren door de stichting Alive!, gelanceerd onder de naam Vlow0318. Een initiatief van muziekschool De Muzen, Org&Co en Alive!, die ,,een vliegwiel” willen zijn voor de ontwikkeling van de popcultuur in Veenendaal.

TALENTONTWIKKELING ,,Wij doen dit vanuit de overtuiging dat popcultuur alleen echt kan bloeien als het zich van onder af ontwikkelt. Daarom besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling en zelforganisatie.”

Vlow0318 heeft volgens wethouder Dylan Lochtenberg een toegevoegde waarde, maar hij zegt er wel meteen bij dat ,,de structurele dekking van de kosten moeten worden meegenomen in de integrale afweging bij behandeling dit najaar van de programmabegroting 2019-2022".

GROEIENDE POPULARITEIT Volgens de gemeente zijn de met Vlow0318 afgesproken activiteiten uitgevoerd en zijn er daarnaast ,,verschillende 'losse' projecten georganiseerd waarbij Vlow0318 inspeelt op de behoeften van de inwoners en de verbinding zoekt met andere partijen.” De doelstelling van het aantal bezoekers zou meestal worden behaald of (ruimschoots) overtroffen. ,,De lijn in het aantal bezoekers gedurende de afgelopen anderhalf jaar toont aan dat de populariteit van Vlow0318 groeit en dat die lijn zich naar verwachting voortzet in de aankomende periode. Vlow0318 is er bovendien in geslaagd veel partners aan zich te binden waaronder horeca, entertainmentorganisaties en andere evenementen binnen Veenendaal.”

Vorig jaar had Vlow0318 voor 12.556 euro aan eigen inkomsten. ,,Deze inkomsten worden gebruikt voor het evenement waarmee de opbrengsten gegenereerd worden.“ De gemeente concludeert dat er in de afgelopen twee jaren een duurzame basis is gelegd voor de popcultuur in Veenendaal.

Vlow heeft voor zondag 14 oktober vanaf 12.00 uur bij De Fazant een 'lazy Sunday sessions' op de agenda, met livemuziek van verschillende lokale singer-songwriters. Een soortgelijk programma staat genoteerd voor zondag 11 november.