• Mevr. Cameron op Engelse Werklaan 13

    Aart Aalbers

College Rhenen wijst grenscorrectie af

VEENENDAAL Hoewel uit onderzoek blijkt dat bewoners van het Rhenense deel van Petenbos zich meer Veenendaler voelen dan Rhenenaar gaat het college van b en w van Rhenen de raad voorstellen om het dossier grenscorrectie te sluiten. Het draagvlak ligt heel divers en de noodzaak is niet aangetoond, zo blijkt uit een onderzoek van Berenschot. Er komt wel een plan van aanpak om geconstateerde problemen op te lossen.

Aart Aalbers

Burgemeester Hans van der Pas deed donderdagochtend uitvoerig uit de doeken hoe het college tot haar standpunt is gekomen. Volgens hem vindt het college ,,het niet de moeite waard om een ingewikkelde procedure van een grenscorrectie te starten. Ik geloof wel dat de discussie zal blijven."

OPGELOSTE PROBLEMEN Volgens het rapport Berenschot zouden ook veel reeds opgeloste problemen, zoals het ophalen van huisvuil, meespelen. Verder blijkt dat de groep tevreden en de groep ontevreden bewoners, met de huidige grens, elkaar in balans houden. Van der Pas: ,,Er zijn inwoners van het betreffende gebied die zich Veenendaler voelen maar juist anderen voelen zich Rhenenaar en willen dit graag blijven. De huidige bewoners wisten dat ze in Rhenen kwamen te wonen. Ze hebben zich ingeschreven in Rhenen. Komt nog bij dat de ene bewoner problemen constateert en graag bij Veenendaal wil aansluiten terwijl een andere bewoner zegt 'Waar heeft men het over?'."

Dat er wel eens problemen zijn ontkent het college van Rhenen niet. Van der Pas: ,,Als een bewoner niet thuis is moet deze het pakje ophalen bij de Coop in Achterberg. Het moet toch mogelijk zijn dat men dat in Veenendaal kan afhalen. Ook op gebied van hulpverlening zijn er problemen op te lossen." De burgervader verwacht dat een nieuwe discussie wordt gecreëerd indien er wel tot grenscorrectie wordt besloten. 

JAMMER Mevrouw Cameron van de Engelse Werklaan woont precies op de grens en vindt het besluit van het Rhenense college teleurstellend. ,,Via de navigatie kan visite ons niet bereiken, glasvezel ligt tot aan ons perceel maar wij krijgen het niet. We komen alleen in Rhenen voor een rijbewijs of een paspoort. Liefst vandaag nog bij Veenendaal!" 

De grens loopt ter plaatse zeer grillig. Cameron heeft in haar achtertuin een stukje Veenendaal en haar Veense buurvrouw moet over de inrit, die op grondgebied van Rhenen ligt, de Veense voordeur in.

VEENENDAAL SCHULDIG Piet van Leeuwen (SGP), zowel Statenlid als raadslid in Rhenen, legt de oorzaak van het probleem bij Veenendaal. ,,Rhenen heeft jaren geleden de 'zaagtand oplossing' voorgesteld. Een stukje grond naar Rhenen en een stukje naar Veenendaal. Dan waren voor de bewoners veel problemen opgelost. De raad van Veenendaal heeft echter in tegenstelling tot Rhenen daarover nooit een besluit genomen." 

BIJEENKOMST De bewoners van het betreffende gebied rond de Cuneraweg bij Petenbos krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 5 september aanstaande.