College past jeugdbeleid Veenendaal aan

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van het jeugdbeleid 'De kracht van onze Jeugd 2016-2019' vastgesteld. Zij legt dit nu ter advies voor aan de adviesraden vertegenwoordigd in de overlegtafel Sociaal Domein.

Wethouder Nermina Kundic: ,,De doelstellingen, zoals wij die in ons beleidsplan hebben vastgesteld, zijn nog steeds actueel. De meeste resultaten die wij hebben geformuleerd, zullen wij in 2019 behalen, zoals wij ze in 2016 voor ogen hadden. Een beperkt aantal resultaten stellen wij bij, zodat zij beter aansluiten bij de realiteit. Zo hebben wij het resultaat ten aanzien van de inzet van het eigen netwerk door het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal aangepast naar de huidige werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal."

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulpverlening. De gemeente Veenendaal heeft deze nieuwe taak voortvarend opgepakt. Met de ervaring die de gemeente heeft opgedaan werd duidelijk dat het bestaande beleidsplan toe was aan verbetering. Met deze actualisatie heeft het college verbetervoorstellen gedaan. Zo wil de gemeente Veenendaal haar jeugdige inwoners nog beter bijstaan.

Kundic: ,,Als gemeente zorgen we ervoor dat alle jeugdigen de hulp krijgen die ze nodig hebben. De tevredenheid van cliënten over de hulpverlening via het CJG en andere aanbieders is hoog, maar we zien een aantal zaken die nog beter kunnen. Het gaat er om dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen." 

Nadat het college het advies heeft ontvangen van de gemeentelijke adviesraden, wordt de actualisatie zo nodig nog verder aangescherpt. In het najaar zal de gemeenteraad de actualisatie definitief vaststellen.