• BDUmedia

College neemt besluit over bouwhoogtes Groeneveldselaan

VEENENDAAL Het college legt de grens voor de bouwhoogte aan de Groeneveldselaan bij 30 meter. Maar als de ontwikkelaar met een ontwerp komt met hogere bouwhoogtes dan behoort dat tot de mogelijkheden. Zo'n plan moet dan wel kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. Aansluitend worden de ontwerpen, met een voorkeursvariant, aan de gemeenteraad voorgelegd; de raad neemt de uiteindelijke beslissing.

Omwonenden gaven in het participatietraject aan blij te zijn met bebouwing aan de Groeneveldselaan. Tegelijk gaf men overwegend voorkeur aan bebouwing tot maximaal 30 meter. In de besluitvorming van de gemeenteraad voor de bebouwing aan de Groeneveldselaan is hier ook rekening mee gehouden. Om tot een duurzaam, toekomstbestendig plan te komen, is het wellicht wenselijk hoger te bouwen. Daarover wil de ontwikkelaar, te zijner tijd, graag met de omgeving in gesprek.

In de komende maanden werkt de ontwikkelaar een aantal schetsontwerpen uit. Deze schetsen worden met omwonenden gedeeld, om te kunnen beoordelen of er draagvlak voor is. Daarna worden de schetsontwerpen met een voorkeursvariant voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Aansluitend start de bestemmingsplanprocedure.