• Archief BDUmedia

College: 'Kleine 35.000 euro subsidie per jaar voor lokale omroep'

VEENENDAAL De Stichting Radio Televisie Veenendaal (RTVV), verantwoordelijk voor de lokale omroep in Veenendaal, moet een jaarlijkse subsidie van 34.712,60 euro krijgen. Dat stelt het Veenendaalse college voor aan de gemeenteraad.

Ook ontvangt de stichting een éénmalige bijdrage van bijna 4900 euro om een betalingsachterstand bij de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) te voldoen. Met dit besluit van het Veenendaalse college kan de stichting een punt zetten achter een periode met veel problemen.

,,Het heeft een geschiedenis", zegt wethouder Marco Verloop. ,,Maar het interim-bestuur van RTVV heeft een zodanig goed voorstel gedaan dat wij er vertrouwen in hebben. De omroep levert een waardevolle aanvulling op de nieuwsvoorziening. Vooralsnog hebben we dit besluit genomen, er zijn wel gesprekken om op den duur te komen tot een streekomroep voor de regio FoodValley. We verwachten dat RTVV in de toekomst op eigen benen kan staan." Het voorstel van RTVV betreft een beleidsplan 2017-2019 onder de naam 'Op weg naar een sterke streekomroep'.

Sinds 1999 heeft Veenendaal de uitzendmachtiging aan RTVV toegekend, die deze ter beschikking heeft gesteld aan Midland FM en Stilok (kerken). De inkomsten en uitgaven houden elkaar in evenwicht op 55.366,55 euro. Behalve Veenendaal dragen ook de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg bij, waarvoor het eveneens de lokale omroep is. Sinds 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor een lokale omroep op basis van de Mediawet. Het geldende richtsnoer bedraagt 1,30 per woonruimte, maar er zijn grote verschillen. Bij één-derde van de lokale omroepen is sprake van een zorgelijke financiële situatie. De 275 lokale omroepen die in 367 gemeenten actief zijn ontvangen van die gemeenten in totaal omstreeks 13 miljoen euro.