• Wethouder Marieke Overduin.

    Fotostudio7

College botst met Wmo-forum

VEENENDAAL Het college botst met het Wmo-forum. Waar het forum geen enkele aanleiding ziet om verdere besparingen in de Wmo te realiseren, vindt het college dat voorbereidingen op verdere besparingen noodzakelijk zijn.

Gerard van Wijk

Niemand mag tussen wal en schip vallen, is steeds door de politiek gezegd. Dat gaat echter volgens het forum wel gebeuren bij verdere bezuinigingen. Maar wethouder Marieke Overduin (foto) houdt vol dat het niet hoeft. ,,Een garantie geven is lastig, maar onze intentie blijft om niemand de dupe te laten worden. Er zijn via het Wmo-loket regelingen, bijvoorbeeld die voor de minima. De inzet van het college blijft dat je krijgt wat je nodig hebt. Dat correspondeert niet altijd met wat je vraagt."

Namens het Wmo-forum zegt Cees van Hal ,,dat de afgesproken bezuinigingen reeds zijn behaald, zelfs meer dan het dubbele." Vier jaar geleden is bij een bezuingingsronde, met instemming van het forum, op het budget voor Wmo-voorzieningen zes ton structureel bespaard. Twee jaar geleden is dat door het college verhoogd naar 885.000 euro structureel. Vorig jaar is het opnieuw verhoogd naar ruim één miljoen euro. ,,Daar kon het forum mee leven. Uit de cijfers blijkt echter dat de besparingen meer dan het dubbele bedragen." In vier jaar tijd zijn de uitgaven voor de Wmo-voorzieningen met circa 2,5 miljoen euro verminderd, een daling van bijna 30 procent. Daarmee is voor het forum de ondergrens bereikt. Zij maakt zich ernstig zorgen over het toekomstige niveau van de Wmo-voorzieningen in Veenendaal.

De wethouder vindt het belangrijk om in gesprek te blijven en heeft er ook begrip voor dat het forum geen verdere besparingen wil. ,,Wij delen als college uw zorg dat verdere besparingen op de Wmo moeilijk zijn en alle aandacht nodig is om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben." Maar feit blijft dat Veenendaal de komende jaren fors minder Wmo-budget ontvangt. Er mag dan vorig jaar een overschot aan middelen zijn ontstaan, dat is geen garantie dat ook in de komende jaren middelen overblijven. ,,Dit jaar ontstaat mogelijk een totaal ander beeld: omdat de rijksbezuinigingen op de schoonmaakondersteuning zijn ingegaan, oplopend van 1,2 miljoen in 2015 naar 1,7 miljoen euro in 2018, en we te maken hebben met nieuwe gebruikers, aanbieders en maatwerkvoorzieningen in de Wmo."