College benoemt Raad van Toezicht CJG Veenendaal

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders heeft 1 mei de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal benoemd. De leden zijn Fred Doeleman, Ben Post, Hanneke Mertens en Geurt van Hardeveld. Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op onder andere de onderwerpen: ontwikkeling en uitvoering van de taken van het CJG; kwaliteit en veiligheid; belangrijke externe ontwikkelingen; het functioneren van de bestuurder. Daarnaast is de Raad van Toezicht een belangrijke schakel tussen gemeente Veenendaal, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijke partners en de samenleving.

Bij de samenstelling van de raad is er op gelet dat diverse disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals zorginhoudelijke deskundigheid op het gebied van jeugdhulp, ervaring met financiën en bedrijfsvoering en inzicht in de gemeente als opdrachtgever.

Wethouder Nermina Kundic: ,,Goed dat er na een zorgvuldige procedure nu een Raad van Toezicht is samengesteld. Zij krijgen een belangrijke taak in het toezicht houden op onze belangrijkste ingang voor alles wat te maken heeft met de zorg voor de jeugd."

De Raad van Toezicht heeft de opdracht om vanuit de samenhang tussen deze disciplines ervoor te waken dat het CJG als een gezonde organisatie goede hulpverlening levert aan klanten die hiermee hun eigen zelfredzaamheid versterken.

FOTO Op de foto van links naar rechts: Hanneke Mertens, Geurt van Hardeveld, Fred Doeleman en Ben Post.