• Aart Aalbers

Coalitie bedelde om gedoogsteun

VEENENDAAL In de dagen voor de val van het college hebben de coalitiepartijen min of meer gebedeld om gedoogsteun. Nadat zij wethouder Frits Beckerman (ProVeenendaal) op een zijspoor hadden gezet wilden SGP, D66, VVD en CDA tot de raadsverkiezingen van 2017 in deze samenstelling doorgaan. Maar dan hadden zij nog anderhalf jaar wisselende meerderheden nodig gehad bij voorstellen. Omdat met het wegvallen van ProVeenendaal de coalitie geen meerderheid meer heeft. Zij wilden zich voor de raadsvergadering, waar een motie van wantrouwen tegen Beckerman op tafel lag, vergewissen van deze onmisbare steun. Die werd hen niet gegeven.

Gerard van Wijk

Meerdere raadsfracties bevestigen dat er gesprekken zijn geweest over gedoogsteun. Daarbij zou, officieus, geopperd zijn dat dan (meer) tegemoet gekomen zou kunnen worden aan voor deze fracties belangrijke kwesties. Zoals bijvoorbeeld het nog verder verlagen van de eigen bijdrage in de zorg of nog meer aandacht voor een fatsoenlijk armoedebeleid. Veel opties waren er overigens niet voor de coalitiepartijen.

GEVOELIG Fractievoorzitter Albert Doelwijt (PvdA) bevestigt dat er met hem gesproken is, over de inhoud wil hij zich niet uitlaten. ,,Het ligt allemaal gevoelig. Er is nu een informateur aan het werk en laten we dat eerst maar eens afwachten." Hij wil benadrukken dat ,,de raad er geen zootje van heeft gemaakt, zij heeft Veenendaal niet onbestuurbaar gemaakt, dat heeft het college gedaan. Zij heeft de raad opgezadeld met een probleem dat onoplosbaar was." De gehele gang van zaken maakt op hem een 'amateuristische indruk'.

KOUDWATERVREES Er is allerwegen koudwatervrees om zich in het openbaar over de ontstane situatie uit te spreken. Fractievoorzitter Mila Jansen (Lokaal Veenendaal) zegt dat wat haar betreft het debat over de voortgang van de coalitiebesprekingen zoveel mogelijk in de openbaarheid moet worden gehouden. De huidige coalitie had al een minderheid en die is nog groter geworden na het afhaken van het D66-raadslid Coban, die voor zichzelf is begonnen. Waardoor de raad weer uit elf fracties bestaat. Coban was het oneens met het fractiestandpunt van D66 inzake het wegsturen van Beckerman. Hij zegt dat op onacceptabele en ondemocratische manier druk op hem is uitgeoefend en dat hij dat uitgerekend van D66 niet had verwacht. Beckerman heeft in zijn ogen geen enkele politieke misstap begaan.

STABIEL ,,De coalitie heeft zichzelf het moeras ingedraaid, onbegrijpelijk", zegt een andere fractievoorzitter. Hij mag geciteerd worden als zijn naam niet wordt genoemd. Het toont hoe de lokale politiek op eieren loopt. Alle hoop is gericht op informateur en straks formateur Bort Koelewijn. Een ervaren bestuurder (al 17 jaar burgemeester) en verbinder, populair en zichtbaar in Kampen. Hij moet een 'stabiel college' zien te vormen voor de komende anderhalf jaar. Niet alle wethouders kunnen terug komen. Het is, kortom, voor Koelewijn geen eenvoudige klus.