• Rector-bestuurder Willem de Vos in de 50 jaar oude gymzaal die tijdens de nieuwbouw overblijfruimte en gardarobe is.

    Aart Aalbers

CLV onderzoekt bouw nieuwe sporthal op de Groene Velden

VEENENDAAL Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) gaat donderdag 20 juni een handtekening plaatsen onder een intentieverklaring. De school wil samen met Sportservice Veenendaal en de Stichting Sporthal de Groene Velden een haalbaarheidsonderzoek starten om een nieuwe sportaccommodatie te bouwen in de buurt van de SKF-hal. Tevens zal onder toeziend oog van wethouder Marco Verloop het huurcontract voor de tijdelijke huur van de SKF-hal worden getekend en een tumblingbaan in ontvangst worden genomen.

Aart Aalbers

,,Laten we de sportlessen met de leerlingen brengen waar het al volop gebeurt. Dat is bij de sportverenigingen", aldus rector drs. Willem de Vos van het CLV. Zo'n beetje het gehele schoolcomplex van het CLV aan de Kerkewijk staat op z'n kop. ,,De lessen gaan ongestoord door."

BERGEN PUIN Sloopwerktuigen happen de bovenverdieping van het schoolgebouw af en enorme bergen puin liggen op het terrein. Een tweetal gymzalen die reeds dateren van vijftig jaar geleden zijn momenteel ingericht als overblijfruimte, tijdelijke catering en als garderobe. De binnensportlessen zijn overgebracht naar de SKF-hal op de Groene Velden.

,,Voor alle buitensporten gingen we al naar de Groene Velden. Onze sectie Sport wil graag een onderzoek of de sportlessen definitief naar de Groene Velden zouden kunnen. Die gedachte leeft breed bij het CLV. Sportservice Veenendaal en de stichting de Groene Velden waren bereid daar nader onderzoek naar te gaan doen." Voor 1 januari 2020 moet er duidelijkheid zijn of het qua bekostiging, exploitatie, onderhoud en beheer mogelijk is.

PARTNERS Als de plannen voor de nieuwbouw op de Groene Velden doorgaan zal ook SKF hier gebruik van kunnen maken. De Vos: ,,We zoeken nog partners die mee willen doen, vandaar dat we in gesprek zijn met enkele verenigingen. De kans dat we elkaar bestuiven is erg groot. Het moet natuurlijk wel realiseerbaar zijn. Zowel juridisch als het feit dat het een hal moet zijn waar iedereen iets aan heeft en waarmee we veertig jaar vooruit kunnen."

De Vos roemt de samenwerking met Sportservice. ,,Sportservice Veenendaal heeft op een heel positieve manier meegewerkt dat het CLV de SKF-hal nu al heeft kunnen huren." De oude gymzalen aan de Kerkewijk, die voor een aantal sporten te laag zijn, zullen in 2020 worden gesloopt. De ruimte zal worden ingevuld door extra fietsenstallingen en een buitenlokaal in de vorm van een soort amfitheater.

TUMBLINGBAAN Het CLV is in 2018 door NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding voor twee jaar uitgeroepen tot de sportiefste school van Nederland. Daarvoor heeft de school een tumblingbaan gewonnen.

Donderdagmiddag krijgt het CLV, tijdens de ondertekening van de intentieverklaring om 16.00 uur in de sporthal de Groene Velden, de prijs overhandigd en die zal dan tevens in gebruik worden genomen. Een tumblingbaan is een opblaasbare baan waardoor afzet en landing zacht zijn waardoor sprongen, zoals bij turnen, gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.