Cameratoezicht levert resultaat op

VEENENDAAL De installatie van intelligente camera's in centrale ruimten zoals entrees, trappenhuizen, liften en bergingen van 31 flatgebouwen in Veenendaal levert resultaat op. Dat constateert Patrimonium woonservice. Door cameratoezicht is de recidive lager. De camera's zijn geplaatst om het gevoel van veiligheid van bewoners te vergroten en gedragsbeïnvloeding te bereiken. Zij worden ook ingezet om de kosten van schades te verhalen, criminele activiteiten op te lossen en deze terug te dringen.

De politie heeft in de achter liggende periode diverse camerabeelden opgevraagd voor onder meer overlast van jongeren, diefstal, vernieling, mishandeling, criminele activiteiten en inbraak. Vorig jaar werden er vijftien aangiftes gedaan. Dat leidde tot het betalen van schade en taakstraffen. In 28 gevallen was er sprake van ernstig vandalisme en mishandeling, in 38 gevallen van ernstige jongerenoverlast, in 46 gevallen van vervuiling van lift of de algemene ruimte en in 60 gevallen ging het om het dumpen van grofvuil, vuilniszakken en (oud)papier. Betrokkenen kregen rekeningen tot totaal 15.000 euro.

De woningcorporatie krijgt veel overlastmeldingen, waarbij het met name gaat om geluidsoverlast, burenruzies en vervuiling. De overlast van hangjongeren in sommige wijken blijft een belangrijk aandachtspunt. ,,Sommige bewoners ervaren hun woonomgeving als onveilig als gevolg van criminaliteit, hangjongeren en maatschappelijke onrust." Daarom is er een integrale inzet, samen met gemeente, politie en welzijnsorganisatie Veens, om de problematiek aan te pakken. Wat de jongerenoverlast betreft gaat het om zowel groepsaanpak en individuele aanpak als gezinsaanpak.