• Archief BDUmedia

Buurtbemiddeling in Rhenen officieel van start

RHENEN Met de ondertekening van het convenant op 21 november door burgemeester Hans van der Pas, woningcorporatie Rhenam en welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom, is Buurtbemiddeling in Rhenen officieel een feit. Daarmee sluit Rhenen aan in de rij van de 300 gemeentes in Nederland die ook voor Buurtbemiddeling gekozen hebben. 

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Onafhankelijke, vrijwillige en goed getrainde  bemiddelaars helpen buren om samen tot een acceptabel oplossing te komen voor hun geschil. Buurtbemiddeling wordt aangestuurd door een professionele coördinator en werkt nauw samen met gemeente, woningbouwcorporaties, politie, zorg en welzijn.

GESCHIKT VOOR BEMIDDELING Niet elk conflict leent zich voor Buurtbemiddeling. ,,Bijvoorbeeld als er sprake is van drugs-of alcoholverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporig geweld of strafbare feiten. Verder is Buurtbemiddeling niet geschikt voor crisissituaties, familieconflicten of onenigheid met instanties", licht team Welzijn Rivierstroom toe. ,,De coördinator Buurtbemiddeling beoordeelt of de zaak geschikt is voor bemiddeling. Zo niet, dan verwijst hij door naar hulpverlening, politie, woningcorporatie en/of gemeente."