• Fotostudio7

Buurt blij met 'beter woongebied'

VEENENDAAL De buurt ergerde zich aan de situatie op de hoek Stationssingel-Acacialaan. Daar was vroeger een locatie van het ROC, maar na het vertrek van de school verloederde het gebouw en was er sprake van vandalisme. Maar het college heeft nu ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied.

Er wordt afgezien van het houden van een inspraakprocedure. Volgens wethouder Arianne Hollander (foto) zijn de omwonenden één jaar geleden al getoetst en zijn zij blij dat er met de komende ontwikkeling een ,,beter woongebied" ontstaat. Een deel van de plannen is al gerealiseerd. Wat volgt is de uitwerking van een tweetal deelplannen. In beide gevallen gaat zowel om de bouw van zeven als van vijf woningen. Het betreft grondgebonden woningen in de koopsector.