• Cees Wouda

Burgemeester vindt vuurwerkshow niet zinvol

VEENENDAAL Burgemeester Gert-Jan Kats vindt een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow bij de overgang van het oude op het nieuwe jaar niet zinvol, zolang er nog geen vuurwerkverbod is. ,,Het is in de vooravond moeilijk te organiseren, velen gaan pas na het middernachtelijk tijdstip de straat op." Dat zei Kats donderdagavond aan het slot van de vergadering van de raadscommissie, in antwoord op een vraag van ProVeenendaal. Een vuurwerkshow zou er wellicht toe leiden dat er elders in Veenendaal minder overlast is door het afsteken van vuurwerk.

Gerard van Wijk

De partij wilde ook weten waarom in Veenendaal geen uitbreiding plaatsvindt van het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. Bij de recente overgang van oud naar nieuw waren er twee vuurwerkvrije zones: bij het winkelcentrum Aller Erf, waar het in voorgaande jaren uit de hand was gelopen, en bij het dierenkampje Dragonder. Op het vuurwerkverbod ter plaatse werd toezicht gehouden door buitengewone opsporingsambtenaren (Boa´s). Die hadden weinig te doen.

De komende jaarwisseling blijft het bij deze twee vuurwerkvrije zones. Er vindt geen uitbreiding plaats omdat de gemeente volgens de burgemeester ,,niet meer boa´s heeft om toezicht te houden." Die zijn op oudejaarsavond moeilijk te vinden en een verbod waarop geen toezicht mogelijk is, wordt niet zinvol geacht. Kats is ook om andere reden huiverig voor uitbreiding van vuurwerkvrije zones. ,,Dat kan weerstand op gaan roepen."