• ANP Foto

Burgemeester neemt Statenbijbel niet in ontvangst

VEENENDAAL Burgemeester Piet Zoon maakt geen gebruik van het aanbod van de Gereformeerde Bijbelstichting uit Leerdam. De stichting wilde voor gebruik in de raadzaal een nieuwe uitgave van de Statenbijbel uit 1657 aanbieden.

SGP-raadslid Theo van Iperen had de brief met het verzoek aan de orde gesteld in de raad. Zoon zegt dat het als voorzitter van de raad zijn taak is rekening te houden met de opvattingen van een pluriform samengestelde samenleving, die zijn weerslag vindt in de samenstelling van de raad.

NEUTRAAL ,,Als burgemeester van Veenendaal, maar ook als voorzitter van de raad, ben ik neutraal ten opzichte van welke vertegenwoordiging dan ook." Hij vindt dat rekening moet worden gehouden met de in het openbaar bestuur gehanteerde scheiding tussen 'kerk en staat'.