• Henny Jansen

Bouw aan Groeneveldselaan dertig meter of hoger

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft er onlangs uitvoerig over gepraat: hoe hoog mag er in Veenendaal worden gebouwd? Er zijn nu twee plekken waar het speelt: aan de 1e Melmseweg mag de hoogte van de bouw van 45 naar 55 meter en aan de Groeneveldselaan heeft het college voorlopig een voorkeur uitgesproken voor dertig meter. Dit ook gehoord de wensen van bewoners van de Grote Pekken, aldus wethouder Engbert Stroobosscher.

De ontwikkelaar wilde aan de Groeneveldselaan meerdere woontorens van 36 meter hoog. Het college wil de ontwikkelaar de mogelijkheid geven om te komen tot enige varianten om tot een grotere hoogte te komen. In het ontwerp gaat het om vierhonderd woningen, waarvan de helft grondgebonden. ,,Wij vragen de ontwikkelaar per variant het draagvlak aan te tonen. Er komt een bijeenkomst voor omwonenden. Daarna kunnen de mogelijke varianten met een bepaalde voorkeur aan de raad worden voorgelegd. Het kan dus zijn dat het hoger wordt dan dertig meter", zegt de wethouder.