• Kik-IRPA, Elias, Jean-Luc

Boekje aanwezigheid Gilbert in januari

VEENENDAAL Gilbert van Schoonbeke werd vijfhonderd jaar geleden geboren. Hij zou als ondernemer uit Antwerpen een rol hebben gespeeld bij het afgraven van het turf uit de Gelderse Vallei en zo mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van Veenendaal. Wat precies zijn rol in deze omgeving is geweest is niet duidelijk. Een werkgroep geschiedenis van de Stichting Gilbert van Schoonbeke is al een jaar naarstig bezig dat te achterhalen via verschillende archieven in en buiten Veenendaal. Het blijkt een moeizame speurtocht waar twee Veenendalers druk doende mee zijn. Hun bevindingen worden gebundeld in een boekje dat naar verwachting van Jaap Pilon in januari wordt uitgebracht.

Gerard van Wijk

De stichting had de gemeente drie ton gevraagd om een reeks van activiteiten in 2019 te organiseren. De gemeenteraad heeft besloten daarvan één ton te honoreren, met de karige financiële positie van de gemeente in het achterhoofd. De stichting heeft aangegeven toch door te gaan met de voorbereidingen, hoewel sommige activiteiten worden geschrapt of kleiner van opzet worden. Inmiddels blijken er toch weer ruimere financiële middelen op tafel te komen. De provincie en een fonds gaan samen voor 80.000 euro bijdragen.

Op de site van de stichting laat voorzitter Saskia Koppert weten dat enkele voorgenomen projecten geen financiële ondersteuning kunnen krijgen: ´de grootste Veenendaal reünie in 500 jaar´ en Binnenstad (´aan tafel bij Gilbert´). Andere elementen van de viering krijgen (zeer) beperkte financiële ondersteuning, zoals Stedenbouw, creëren en inspireren en sport, The Gilbert Games. Voor andere projecten is wel geld, zoals geschiedenis, onderwijs, landverhuizers (multiculturele activiteiten) en ondernemen.

Met een frisse duik in de Surfvijver is het begin van het Gilbertjaar een feit. De nieuwjaarsduik is weliswaar een jaarlijks evenement, maar ditmaal geeft een ,,BV´er ofwel Beruchte Veenendaler, als lookalike van Gilbert", met zijn aanwezigheid een speciale betekenis aan de duik. Kenners menen in de lookalike Jos Schilte te herkennen, maar dat kan toeval zijn.