Blijvende aandacht voor Grebbedijk

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders kreeg de mogelijkheid aangereikt om een zienswijze in te dienen op het Nationaal Waterplan 2016-2021. Het college heeft die mogelijkheid met twee handen aangegrepen omdat volgens wethouder Marco Verloop in een rapport heeft gestaan dat 'de doorbraak van de Grebbedijk niet verwaarloosbaar is'. Na die tijd grijpt de gemeente elk middel aan om de aandacht op de Grebbedijk te blijven vestigen.

Verloop: ,,Onlangs heeft burgemeester Kollf nog een gesprek met de minister over dit onderwerp gehad. We willen dat de kwaliteit van de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen goed blijft om een overstroming van Veenendaal te voorkomen."

In het Nationaal Waterplan plan staat over de Grebbedijk: 'We nemen met gebiedspartners een beslissing over de versnelde en integrale uitvoering van de ambitie Grebbedijk Deltadijk'.