• Waterschap Vallei en Veluwe

Binnenveldse Hooilanden straks '280 hectare topnatuur'

VEENENDAAL In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, gaat op 28 februari de schop de grond in. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Voor het gebied, nu nog voornamelijk landbouw, hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer, samen een plan gemaakt, in opdracht van de provincie Gelderland. ,,Het gaat om een uniek gebied van 280 hectare aaneengesloten natuur waar straks zeldzame natuur komt, zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland", schrijft het waterschap.

Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland en opdrachtgever voor de natuurontwikkeling is enthousiast: ,,De start van de uitvoering laat zien dat de samenwerking tussen heel verschillende partijen geslaagd is. Het inrichtingsplan mag er zijn; ik kijk nu uit naar het resultaat." Bewoners (verenigd in Stichting Mooi Binnenveld) regelen de aankoop van een deel van het natuurgebied door crowdfunding. Ook Coöperatie Binnenveldse Hooilanden koopt een deel van het natuurgebied als aanvulling op de agrarische bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer is al eigenaar van een groot deel van het gebied. Deze drie eigenaren gaan de natuur in samenwerking beheren.

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Hier zijn straks veel bijzondere soorten te zien. Dat zijn bijvoorbeeld de reigerachtige roerdomp, de blauwborst (een zangvogel verwant aan de nachtegaal), de zeldzame kemphaan, de otter of de kleine groene poelkikker en de grote modderkruiper. Deze vis voelt zich thuis in ondiepe watergangen met veel modder en (water)planten. Voor recreanten en natuurliefhebbers komen er wandel- en fietspaden en een uitkijkplateau. De uitvoering van het project duurt twee jaar en vanaf eind 2021 kunnen recreanten het gebied beleven.

Binnenveldse Hooilanden is één van de grootste natuurprojecten die de komende jaren in Gelderland wordt uitgevoerd. In totaal realiseert de provincie in de periode 2012 tot en met 2025 8.400 hectare nieuwe natuur in Gelderland. Op 1 januari was de helft daarvan klaar. In veel Gelderse gebieden wordt de komende jaren nieuwe natuur ingericht. Een groot deel daarvan is al in voorbereiding.