• Aart Aalbers

Bijna vijfduizend handtekeningen tegen verdwijnen stadsstrand (update)

VEENENDAAL De SP heeft inmiddels 4635 handtekeningen verzameld tegen het mogelijke (voor de helft) verdwijnen van het stadsstrand. De actie loopt nog anderhalve maand. Vorig weekend kon het Roodstock festival vanwege overvloedige regenval niet doorgaan, desondanks werd de petitie nog door 83 mensen ondertekend. Voor het weekend stond de teller op bijna vierduizend handtekeningen, daar kwamen dus nog ruim zeshonderd ondertekenaars bij

Het stadsstrand, een initiatief van het Stadslab, is in het centrum een groot succes gebleken. Wanneer het weer het enigszins toelaat vertoeven er Veenendalers en vinden er festivals en optredens plaats. Maar er zijn, nog geen uitgewerkte, plannen om op de locatie in Brouwerspoort te bouwen en dat zou betekenen dat het stadsstrand voor de helft, of voor bijna de helft, zou verdwijnen. Volgens het college koste het geheel in tact laten van het stadsstrand ongeveer twee miljoen euro aan verminderde inkomsten voor de gemeente. Deze visie wordt weer in twijfel getrokken door architecten.

Het halveren van het stadsstrand vermindert de aantrekkelijkheid van de plek voor een groot deel. Het deel dat over zou blijven is niet meer geschikt voor festivals en optredens. Er zou slechts ,,een speeltuintje" overblijven.