• Aart Aalbers

Bijna oudste kerkje mogelijk van de sloop gered

VEENENDAAL Het wordt al 90 jaar gebruikt als opslagplaats, maar het is ruim anderhalve eeuw geleden als afscheidingskerkje Eben Haëzer in gebruik genomen. Op een terrein achter de Zandstraat 39. Het staat wel op de gemeentelijke monumentenlijst, maar dat zegt niet alles. In Veenendaal is in de afgelopen decennia veel cultureel erfgoed ten offer gevallen aan de slopershamer. Dat lot leek ook het kerkje ten deel te vallen, op de Oude Kerk aan de Markt na het oudste gebedshuis van Veenendaal.

Een initiatiefgroep van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) boog zich de afgelopen jaren over de kwestie, om te voorkomen dat ook dit erfgoed verloren zou gaan. Eind volgende maand komt er een informatiebijeenkomst, laat HVOV-voorzitter Bert van den Bos weten. ,,Het achterste deel van het kerkje heeft een andere eigenaar en die probeert serieus met het gebouw om te gaan. Er zijn nu dus twee eigenaren. Degene die nu mede-eigenaar is geworden zou het andere deel ook willen kopen. Restaureren kan namelijk alleen op een goede manier wanneer het hele gebouw in één hand is."

De mede-eigenaar zou het kerkje en het gebied er omheen in ontwikkeling willen nemen en probeert een en ander in gang te zetten. Daar is ook medewerking van de gemeente voor nodig. ,,Het is nog een lange weg, maar er gloort hoop. Niet slopen, maar restaureren. Er is iets aan het veranderen in Veenendaal", stelt Van den Bos vast.