Bijdrage per inwoner aan FoodValley fors omhoog

VEENENDAAL De bijdrage per inwoner aan FoodValley gaat volgend jaar fors omhoog. Van 1,81 euro jaarlijks naar 2,95 euro per inwoner.

Het kost Veenendaal derhalve bijna twee ton. De verhoging geldt voor alle in FoodValley deelnemende gemeenten. Het college stelt de raad voor met de ontwerpbegroting van de Regio FoodValley in te stemmen. De inwonerbijdrage moest omhoog omdat onder andere de financiële bijdrage van de provincie Gelderland wegvalt.