• Archief BDUmedia

Bij omvangrijke bomenkap eerder bewonersbijeenkomst

VEENENDAAL ,,Bij omvangrijke kapwerkzaamheden die veel impact op de omgeving kunnen hebben, bijvoorbeeld bij ingrepen in een parkachtige omgeving, zullen we eerder een bewonersbijeenkomst overwegen om vroegtijdig te kunnen uitleggen waarom de ingreep noodzakelijk is." Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks over de bomenkap in de wijk Dragonder Noord.

Uit het antwoord blijkt dat het college de mening van GroenLinks deelt dat een verbeterslag dient te worden gemaakt op het punt van communicatie. Het speelt ook in het park Ruisseveen, waar veel weerstand is van direct omwonenden tegen een voorgenomen kap van bijna honderd bomen.

GroenLinks geeft aan dat in een vergadering van de raadscommissie de betrokken wethouder heeft gezegd dat er in Dragonder Noord op een juiste manier is gecommuniceerd met de betrokken inwoners. ,,Bij navraag blijkt dat de buurtgroep Noord niet geïnformeerd is met de voorgenomen forse kap enkele maanden geleden. De buurtgroep behartigt essentiële zaken voor bewoners in de wijk, er vindt regelmatig overleg plaats tussen gemeente, politie en buurtgroep."

Het college zegt dat bij ingrepen in de boomstructuur de omwonenden zoveel als mogelijk geïnformeerd worden, maar de buurtgroep/bewonerscommissie is niet apart geïnformeerd. Het groenstructuur- en boombeleidsplan zijn bij het afgeven van een kapvergunning ofwel omgevingsvergunning leidend.