• Sjors Dijk geeft op school Max een praktijkles over aardbevingen.

    Aart Aalbers

Bij meester Sjors worden de lessen spannend

VEENENDAAL Meester Sjors Dijk heeft er sinds twee jaar tijd en ruimte voor op zijn basisschool Max. Vanaf groep 1 geeft hij de kinderen op een praktische en inspirerende manier les over wetenschap, in de breedste betekenis. Vanaf groep 1 en dat is redelijk uniek, zegt hij zelf. ,,Vier middagen in de week wetenschap. Heel ruim, het kan gaan over chemie, over natuurkrachten zoals aardbevingen of over je eigen groente kweken. Ik werk niet met computers of boeken. Het gaat er om dat de kinderen zelf ontdekken, op ontdekkingstocht gaan.”

Gerard van Wijk

Ouders helpen hem. ,,Het leeft echt.” De aanschouwelijke manier van lesgeven is ook op het gemeentehuis opgevallen. Daar dropte meester Sjors enige tijd geleden het idee om niet alleen particulieren te laten profiteren van een subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater en vergroenen, maar de regeling ook ten goede te laten komen aan bijvoorbeeld scholen, kerken, sportclubs en het IVN. Dat vond wethouder Martijn Beek een puik idee. Temeer daar huishoudens in Veenendaal ,,nog niet heel veel gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling".

BREDER Vorige week besloot het college tot vaststelling van de subsidieregeling ,,afkoppelen en vergroenen percelen van niet-natuurlijke personen". Met andere woorden, de subsidieregeling wordt breder getrokken, met dank aan meester Sjors. De regeling geldt overigens niet voor commerciële bedrijven.

WEINIG GEBRUIK Het is een bekend verschijnsel. In veel gevallen kan het hemelwater met wat simpele ingrepen losgekoppeld worden van het riool. Goed voor de tuin en voor de stand van het grondwater. Maar of het nu uit onbekendheid of ongeïnteresseerdheid is, er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden, hoewel de gemeente energiecoaches lang de deuren stuurt om de inwoners op de subsidieregeling te attenderen. Het volplempen met stenen van de tuin leidt weliswaar tot een onderhoudsarme woonomgeving, het zorgt mede bij langdurige regenval tot overstromingen. Meester Sjors laat de kinderen zien hoe het moet, met een schooltuintje waar het regenwater wordt opgevangen. Jong geleerd, oud(er) gedaan.

GOLFSLAG BAAN De nieuwsbrief van school Max verhaalt met enige regelmaat van de activiteiten van de 'wetenschapsmeester'. Zoals dat hij begonnen was met het bouwen van een waterbaan. ,,We bouwen een golfslag baan, waarmee de bovenbouw kan experimenteren wat voor soort golven er zijn, hoe de branding van de zee werkt, golven en onderstroming, schepen testen. We bouwen in feite de testruimte van Marin (onderzoeksinstituut in Wageningen, Red.) en van de TU in Delft in het klein na.”

WASDROGER Het duurzaamheidsprincipe brengt Sjors Dijk ook op de kinderen over door hen te leren zuinig om te gaan met energie. Wassen en drogen van je eigen kleding. Kledingstukken ophangen aan de waslijn, geen droger nodig. ,,Misschien mag je het geld dat je ouders besparen aan energiekosten wel hebben. Jij blij, je ouders blij en het milieu blij.”