• Engbert Stroobosscher.

    Ted Walker

'Bij maaien altijd rekening houden met dieren en planten'

VEENENDAAL ,,Wij betreuren wat er is gebeurd", zegt wethouder Engbert Stroobosscher. Maar het is de vraag of maaiwerkzaamheden vorige maand bij de Groene Grens, op de grens van Veenendaal en Ede, er de oorzaak van zijn dat enkele dieren het niet hebben overleeft of het gebied zijn ontvlucht. Een jonge ree was bijvoorbeeld aan één kant beschadigd en dat zou ook te maken kunnen hebben met een aanrijding door een auto.

De sinds begin vorig jaar in werking zijnde Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor het groenbeheer en ook voor het maaibeleid, laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van D66. ,,Bij het maaien binnen een stedelijke omgeving, waarvan hier sprake is, spelen meerdere aspecten een rol. In het voorjaar maaien wij gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke bochten en bermen. Wij kijken altijd zorgvuldig naar de natuur als we ergens vroeg in het seizoen te werk gaan. We doen veel om te voorkomen dat we tijdens het maaien per ongeluk broedende vogels of beschermde soorten verstoren." Wanneer maaien wel nodig is binnen het broedseizoen wordt er eerst een schouw uitgevoerd. De wettelijke zorgplicht betekent dat bij het uitvoeren van werk altijd zorgvuldig rekening wordt gehouden met alle planten en dieren. Ondanks deze instelling kan het voorkomen dat er zaken fout gaan, wat wij betreuren."

Er zou bij de Groene Grens bewust gemaaid zijn in de richting van het natuurgebied met als doel dat eventuele dieren een heenkomen in die richting konden vinden. Het maaibeleid stond ook op de agenda voor bespreking bij het groenpanel. Dat panel is een groep van bij groen betrokken inwoners en organisaties, waarmee ambtelijk van gedachten en ideeën wordt gewisseld. De groep is tot stand gekomen na de door de raad georganiseerde inspiratieavond groen.