• Archief BDUmedia

Bij kinderopvang in Veenendaal weinig tekortkomingen

VEENENDAAL Met de kwaliteit en het zich houden aan de regelgeving zit het bij de kinderdagopvang in Veenendaal wel goed. Dat blijkt uit de jaarverantwoording kinderopvang. Het gaat om kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Ieder geregistreerd verblijf wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD, waarbij het gaat om 51 locaties.

Gerard van Wijk

De gemeente inspecteerde 32 nieuwe voorzieningen. Er zijn 141 bestaande voorzieningen voor gastouderopvang. Naar aanleiding van de inspectierapporten heeft de gemeente in het afgelopen jaar tien handhavingstrajecten ingezet. Op één locatie kunnen meerdere tekortkomingen voorkomen en hierdoor kwam het totaal aantal tekortkomingen op 29. Wethouder Martijn Beek stelt tevreden vast dat handhaven in verreweg de meeste gevallen niet nodig is