• Aart Aalbers

Bezwaren gaan verbreding Rondweg-Oost vertragen

VEENENDAAL Cees van Doodeweerd bood vorig jaar namens vijfhonderd omwonenden van de Rondweg-Oost bij Provinciale Staten van Utrecht een petitie aan. De omwonenden willen geen verbreding van deze weg naar tweemaal twee rijstroken. Deze week sprak Van Doodeweerd weer in bij een vergadering van de Statencommissie milieu, mobiliteit en economie. De bezwaren zijn niet weggenomen door zowel de gemeente als Gedeputeerde Staten, die pleiten voor verbreding. Maandag 9 juli gaat Provinciale Staten zich over de plannen buigen. De bezwaarmakers laten weten na een hun niet gewillig besluit in beroep te gaan.

Het hoeft, zo bleek deze week, niet tien jaar te duren alvorens de eerste schop de grond in gaat. Maar de bezwaarmakers gaan er toch voor zorgen dat er onherroepelijk vertraging gaat optreden bij de werkzaamheden. Van Doodeweerd vertelde de statenleden dat er nu een capaciteit is van 30.000 verkeersbewegingen dagelijks. Dat zou in de nieuwe situatie worden uitgebreid naar 48.000 tot 60.000 bewegingen per dag. ,,Met een eventuele verbreding van de Rijnbrug is dan het hek van de dam en zijn de gevolgen voor ons als bewoners niet te overzien", aldus Van Doodeweerd. 

Volgens hem is de rondweg geen onderdeel van het landelijke wegennet en mag daarom binnen dit landelijk net geen concurrerende noord-zuid verbinding tussen de A12 en de A15 vormen. De ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan kost 17 miljoen euro en daarvan zou Veenendaal de helft moeten meebetalen. De verantwoordelijke wethouder heeft in Utrecht aangegeven daarover met de raad te praten. Volgens Van Doodeweerd klopt de inschatting van de provincie niet dat de geluidsbelasting op de woontoren afneemt en de geluidsschermen iets kunnen worden verlaagd. ,,Er zijn dan juist hogere geluidsschermen nodig, want het geluid zit in de ´bak´ en kan alleen maar ´omhoog´ weg en doet dat ook." Van Doodeweerd constateert dat zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten de mond vol heeft over de leefbaarheid van omwonenden, maar die begrijpen niet hoe dit te rijmen valt met een toename van het autoverkeer op de noord-zuid als Kesteren-Veenendaal.

Label:

Rondweg-Oost