• Volgens wethouder Engbert Stroobosscher moet het belang van omwonenden worden afgewogen tegen het algemeen belang.

    Aart Aalbers

Bewoners willen geen 'mooie plannen' voor Slaperdijk

VEENENDAAL Het lijkt op het eerste oog een aardig idee: een Gilbertgaard in de omgeving van de Slaperdijk, nabij de Roode Haan, een historische plek in Veenendaal. Maar omwonenden zien het niet zitten.

Gerard van Wijk

Een gaard is een omheinde ruimte, een tuin. De Gilbertgaard is bedacht door de Stichting Gilbert van Schoonbeke. Er is via de werkgroep 'Schoon Gilbert' een prijsvraag uitgeschreven om landschapsarchitecten uit te dagen een ,,mooi ontwerp te maken voor een stukje Veenendaal. Het plangebied is naar voren gekomen als de meest geschikte locatie daarvoor. Wij zijn erg benieuwd wat voor mooie plannen daar uitkomen”, schrijft stichtingsvoorzitter Saskia Koppert aan een van de vele verontruste omwonenden van deze 'geschikte locatie'.

MOOI GENOEG Die omwonenden willen namelijk helemaal geen mooie plannen voor het maisveld aan de Slaperdijk. Zij vinden het al mooi genoeg zoals het er nu bij ligt. En zij hebben een goede verstandhouding met de landbouwer die al drie decennia mais van het veld haalt voor zijn 25 koeien.

Kortom, ruis op de lijn, of beter gezegd ruis in de gaard. Woensdag 10 juli worden de plannen gepresenteerd aan de jury. In de namiddag zijn 'uitsluitend' de omwonenden welkom om van de plannen kennis te nemen, vragen te stellen en opmerkingen te maken. Alle plannen worden van maandag 2 tot en met vrijdag 20 september in de Cultuurfabriek gepresenteerd.

NIETS BESLOTEN Stichting en gemeente verklaren dat er nog niets is besloten. ,,Het is mogelijk dat er tussen de inzendingen een plan zit waarvan het de moeite waard is te bekijken of dit eventueel geheel of gedeeltelijk uitgevoerd kan worden. Pas als dat het geval is zal bekeken worden of het mogelijk is dit te laten realiseren. Op dat moment zullen de omwonenden daar formeel bij betrokken worden”, aldus Koppert.

GRENZEN Maar de omwonenden zijn er niet gerust op. Ook al omdat er vage ideeën leven de Stadsakkers eventueel van de strook aan de Slaperdijk gebruik te laten maken. De opbrengst van deze, nu nog in Oost gesitueerde tuin, komt ten goede aan de Voedselbank. Stadsakkers moet daar weg vanwege de bouw van woningen. Het is niet makkelijk een nieuwe locatie te vinden. Veenendaal loopt letterlijk en figuurlijk tegen de gemeentegrenzen aan.

BESTEMMINGSPLAN In een ander schrijven aan een omwonende zegt een ambtenaar van de afdeling wonen en leven dat de raad september vorig jaar het bestemmingsplan woongebieden heeft vastgesteld. De grond aan de Slaperdijk, waarvan een strook van zeker tien meter breed trouwens op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug ligt, is bestemd als 'groen' met een aanvullende bescherming als Grebbelinielandschap.

IDEEËN ,,Op basis van tijdelijke contracten heeft het perceel al langjarig een agrarisch gebruik gekend. In het geval er ideeën ontwikkeld gaan worden voor een andere invulling of gebruik, zal daar zoals gebruikelijk, de omgeving nauw bij betrokken worden. Op dit moment is hier echter geen sprake van.” Mooi, denken de omwonenden die vanuit hun comfortabele woonvertrekken een rustig en onbelemmerd uitzicht hebben op het maisveld.

Maar het ene schrijven uit het gemeentehuis is het andere niet, zo blijkt. De omwonende, die ook namens medebewoners de gemeente blijft vragen waarom dat onbelemmerde uitzicht zo nodig moet worden aangetast, ontvangt van een andere ambtenaar, van dezelfde afdeling, de mededeling dat het voor het gebied aan de Slaperdijk gaat om een landschappelijke inrichting ,,dat past binnen de bestemming van het perceel op dit moment".

LANDSCHAPSARCHITECTEN Het gaat niet om een ontwikkeling met woningbouw, wordt gezegd. Nou, dat hadden de omwonenden zelf ook al bedacht. Daar moet immers het bestemmingsplan voor worden gewijzigd. ,,Er zijn nog geen concrete plannen op dit moment. Het is juist de bedoeling dat de landschapsarchitecten de opmerkingen en aandachtspunten van omwonenden meenemen in het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat we het gebied mooier en aantrekkelijker maken voor u en andere bewoners van de wijk.”

Het is een schoolvoorbeeld van het langs elkaar heen praten van bewoners, die lucht hebben gekregen van plannen voor hun woonomgeving, en beleidsmakers die best goede bedoelingen zullen hebben. Zoals wel meer voor komt willen bewoners dat het in hun woonomgeving blijft zoals het is, is het mooi genoeg, het hoeft niet 'mooier'. Ook wethouder Engbert Stroobosscher zegt dat er nog niets is besloten. Het belang van omwonenden moet afgewogen worden tegen het algemeen belang.