• Aart Aalbers

Bewoners Pampagras hopen op nieuw bouwplan 't Boveneind

VEENENDAAL Een veertigtal bewoners van het Pampagras heeft donderdagmiddag gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun bezwaren tegen de bouw van een vijf verdiepingen hoog gebouw van 't Boveneind, pal voor hun woningen, toe te lichten. Over het bouwplan was veel verontwaardiging en consternatie ontstaan omdat niet alleen het uitzicht zou verdwijnen, maar de bewoners ook maandenlang van zon verstoken is.

Jannie Rijkse, die vorige week namens de bewoners bezwaarschriften naar de gemeente en Zorggroep Charim had verzonden, was blij met de ingelaste bijeenkomst. ,,We hebben veel meer duidelijkheid gekregen dan op de bijeenkomst van 29 oktober. Er is ons toegezegd dat er nieuwe tekeningen worden gemaakt en dat we in december nog een keer bij elkaar zullen komen."

GOEDE HOOP Ook voorzitter Hennie Nagel van Huurdersvereniging Patrimonium woonde de vergadering bij. ,,Ik heb goede hoop dat men met een ander plan komt. Wij gaan als huurdersvereniging in december met de bewoners om tafel. Als men de plannen niet voldoende aanpast gaan we bezwaar maken en indien nodig procederen. Als men nadenkt weet men nu dat men niet weg komt door een raam in de blinde muur te tekenen."

REKENING  HOUDEN Rufo Petri (Charim) geeft aan dat Charim samen met Zegers, Patrimonium en de gemeente Veenendaal bezig is het gebied rond 't Boveneind te herontwikkelen. Petri: ,,Samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied, waar niet alleen de bewoners van 't Boveneind, maar ook van de Pampagrasflat van zullen profiteren. We zullen rekening houden met de geuite bezwaren."