• Parkeerterrein achter de weverij is bijna vol, terwijl bij Duivenweide complete vakken leeg staan.

    Aart Aalbers
  • Parkeerterrein achter de weverij is bijna vol, terwijl bij Duivenweide complete vakken leeg staan.

    Aart Aalbers

Bewoners hebben zorgen over nieuw parkeerbeleid

VEENENDAAL Bewoners van de Duivenwal/Weverij hebben dinsdagavond tijdens de eerste vergadering van de raadscommissie na de verkiezingen hun ongenoegen geuit over het nieuwe parkeerbeleid. Mevrouw De Gooijer overhandigde commissievoorzitter Dick Both 102 handtekeningen. Zij noemde de voorgenomen nieuwe parkeerverordening een ramp, omdat de bewoners van de flats, merendeels op leeftijd, niet meer op hun plek voor vergunninghouders kunnen parkeren wanneer ook betaald parkeerders op deze plek terecht kunnen.


De vergunninghouders hebben een eigen oprit. ,,Het wordt moeilijker om een parkeerplek dicht bij huis te vinden wanneer bezoekers van het centrum hier ook mogen parkeren. Terwijl het juist voor ouderen belangrijk is dicht bij huis te kunnen parkeren. Een flink deel van de bewoners is minder goed ter been. Het parkeerterrein en het parkeerdek achter het theater is in vrijwel alle gevallen niet vol. Voor oudere bewoners is het met een rollator tegen het parkeerdak op moeten of te midden van drugsdealers hun auto parkeren niet aangenaam", aldus mevrouw De Gooijer, die applaus oogstte vanaf de publieke tribune.


Wethouder Engbert Stroobosscher denkt dat het wel meevalt. De gemeten parkeerdruk op de plek voor vergunninghouders is 50 tot 80 procent. Bovendien zullen bezoekers van het centrum niet zo snel de eigen oprit tussen de flats inrijden om vervolgens om te moeten lopen naar het centrum. Maar als het echt nodig is dan grijpen we in, aldus de wethouder. Niettemin zijn er nogal wat partijen die de situatie naar wens van de bewoners niet willen veranderen: SP, PvdA, Denk en Lokaal Veenendaal, terwijl ProVeenendaal, CDA, ChristenUnie en D66 zich nog beraden.