Bewoners denken mee over Veenderij in Veenendaal-oost

VEENENDAAL Het deelplan Buurtstede in Veenendaal-oost is zo goed als gebouwd. Binnenkort wordt gestart met de volgende fase: deelplan Veenderij. Dit gebied wordt momenteel bouwrijp gemaakt. De plannen zijn in voorbereiding en in het i-centrum is op de maquette al te zien hoe deze wijk ongeveer gaat worden. Een wijk met veel water waar ook co-creatie mogelijk is.

Veenderij wordt een waterrijk woongebied. Ruime watergangen, sloten, bruggetjes en groene oevers. De woningen komen te staan op ruime kavels, veelal ook aan het water. Er worden verschillende wooneilanden gecreëerd. Veel tuinen hebben een groene oever, andere kavels/huizen liggen juist midden op een eiland. De eilanden krijgen een eigen karakter door de bruggen, slootkanten, riet en waterplanten.

In Veenderij kunnen toekomstige bewoners meedenken bij de ontwikkeling van de woningen. Momenteel wordt door ontwikkelaar LATEI gewerkt aan de ontwikkeling van het eiland D. Door middel van enquêtes en workshops ontwikkelen zij samen met geïnteresseerden woningen in Veenderij. Als eerste is er een vragenlijst opgesteld. Deze is te vinden op www.veenendaaloost.nl/veenderij.

Het i-centrum is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-15.00 uur, op zaterdag van 10.00-13.00 uur.